(21/22) Диференційоване викладання та стандартизоване оцінювання в інклюзивному середовищі .Бакалаврат 013

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит
8Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732професор Ферт О. Г.ФПШ-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ФПШ-42Ковний Ю. Є.

Опис курсу

Курс «Диференційоване викладання та стандартизоване оцінювання в інклюзивному середовищі» призначено для бакалаврів четвертого року денної та заочної форми навчання. Предметом вивчення навчальної дисципліни є: стан, тенденції, закономірності розвитку спеціального освітнього процесу та забезпечення педагогічної підтримки дітей з порушеннями розвитку в середовищі загальноосвітньої та спеціальної школи .

Курс «Диференційоване викладання та стандартизоване оцінювання в інклюзивному середовищі» призначено для бакалаврів четвертого року денної та заочної форми навчання. Предметом вивчення навчальної дисципліни є: стан, тенденції, закономірності розвитку спеціального освітнього процесу та забезпечення педагогічної підтримки дітей з порушеннями розвитку в середовищі загальноосвітньої та спеціальної школи.

Рекомендована література

Базова

  1. Колупаєва, А. А., Савчук Л.О. Діти з особливими потребами та організація їх навчання. Видання доповнене та перероблене. – К.: – 2010. – 235 с.
  2. Е.Р.Даніелс, К.Стаффорд.Залучення дітей з особливими потребами. Методичне посібник. Пер. з англ. – К.: – 2000.-254 с
  3. Лорман Т., Деппелер Д., Харві Д. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїттяу класі: практичніий посібник:- 2010. – 296 с.
  4. Tomlinson, C.A. (2001). How to differentiate instruction in mixed-ability  classrooms  –  2nd    Ed  [Як  диференціювати викладання у класах, де навчаються діти з різним рівнем здібностей]. Alexandria, VA: ASCD. Chapters 8-10.
  5. Ферт О.Г. Інклюзія дітей з порушеннями психічного розвитку. Монографія. Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, Львів, 2020, 432 с.

 

 

 

Допоміжна

  1. Нова стратегія розвитку корекційної педагогіки в Україні / Н. М.

Синьов, А. Г. Шевцов // Дефектологія. – 2004. – № 2. – С. 6–10.

  1. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития

(олигофренопедагогіка) / под ред. Б.П. Пузанова. – 2-е изд. стереот. – М. :

Академия, 2006. – 250 с.

  1. П’ятакова Г. Модель допомоги дитині з ГРДУ в сім’ї та школі / Галина

П’ятакова, Ольга Ферт // Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki

pedagogicznej na przestrzeni XIX–XXI wieku. Т. 3. Dziecko w teorii i praktyce

pedagogicznej. Розвиток польської та української освіти і педагогічної думки

(XIX-XX ст.). Т.3. Дитина в педагогічній теорії і практиці. Publikacja

sfinansowana przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Oficyna

Wydawnicza ATUT / red. Anna Haratyk, Iryna Myshchyshyn. – Wrocław :

Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014. – S. 171–182.

  1. Пальчевський С. С. Педагогіка / С. С. Пальчевський. – К. : Каравела,
  2. – 496 с.

Силабус:

Завантажити силабус