Діяльнісний підхід у початковій школі (013 “Початкова освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
564ФПШ-31Проц  М. О.
ФПШ-32Сірант Н. П.

Опис курсу

Метою викладання дисципліни «Діяльнісний підхід у початковій школі» є оволодіння майбутніми вчителями початкових класів ігровими та діяльнісними методами навчання.

Основними завданнями викладання дисципліни «Діяльнісний підхід у початковій школі» є:

– сприяти усвідомленню сутності ігрового та діяльнісного підходів у навчанні молодших школярів;

– забезпечити формування ціннісного ставлення до гри, її розвивальних, навчальних та виховних можливостей;

– ознайомити студентів з методичними основами керівництва ігровою діяльністю дітей молодшого шкільного віку;

– забезпечити формування готовності до застосування ігрових та діяльнісних методів навчання в початковій школі;

– сприяти формуванню вмінь організації педагогічної взаємодії;

– активізувати розвиток гнучкості поведінки, критичності мислення, саморегуляції, рефлексії.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягти таких компетентностей:

– здатність упроваджувати ігровий та діяльнісний підходи в освітньому процесі;

– здатність обирати необхідні засоби, форми і методи організації ігрової діяльності молодших школярів;

  • здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних джерел;
  • здатність до ефективної міжособистісної взаємодії.

Рекомендована література

Основна та додаткова література

Матеріали

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Методичні рекомендації до Практичних робіт

Силабус: Діяльнісний підхід у початковій школі.

Завантажити силабус