Корекційна психопедагогіка з методиками. Бакалаврат 013 (21/22)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72.5Іспит
82.5Іспит
8Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716професор Ферт О. Г.ФПШ-42
816професор Ферт О. Г.ФПШ-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ФПШ-42
832ФПШ-42

Опис курсу

Курс «Корекційна психопедагогіка з методиками» призначено для бакалаврів четвертого року денної та заочної форми навчання. Предметом вивчення навчальної дисципліни є: стан, тенденції, закономірності розвитку спеціального освітнього процесу та забезпечення педагогічної підтримки дітей з порушеннями інтелектуального розвитку в середовищі загальноосвітньої та спеціальної школи .

Мета навчальної дисципліни полягає в психолого-педагогічній орієнтації студентів на майбутню фахову педагогічну діяльність у закладах з інклюзивною формою навчання, її зміст, специфіку та важливість у сучасному суспільстві, а також безпосередню орієнтацію на супровід дітей з порушеннями психічного розвитку в інклюзивному освітньому процесі.

Рекомендована література

Базова

  1. Галузинський В.М. Педагогіка: теорія та історія: навч. посібник / В.М. Галузинський, М.Б.Євтух. – К.: Вища школа, 1995. – 237 с.
  2.  Еременко И.Г. Олигофренопедагогика / И.Г.Еременко.- К.: Вища школа, 1985.- 328 с.
  3.  Миронова С.П. Методика корекційної роботи при порушеннях пізнавальної діяльності : підручник / С.П.Миронова. – Кам’янець[1]Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – 260 с.
  4. Миронова С.П. Олігофренопедагогіка. Компактний навчальний курс: навчальний посібник / С.П.Миронова. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет: редакційно-видавничий відділ, 2008. – 204 с.
  5.  Синьов В.М. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка: Підручник. – Частина 2. Навчання і виховання дітей / В.М.Синьов. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 224 с.
  6. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посібник для студ. вищих пед закладів освіти / М.М.Фіцула. – К.: Академія. 2000. – 542 с.
  7.  Харламов И.Ф. Педагогика: Компакт. учеб. курс: Для студентов ун-тов и пед. ин-тов / И.Ф. Харламов. – Мн.: Университетское, 2001. – 272 с
  8. Ферт О.Г. Інклюзія дітей з порушеннями психічного розвитку. Монографія. Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, Львів, 2020, 432 с.

 

 

 

Допоміжна

1.   Нова стратегія розвитку корекційної педагогіки в Україні / Н. М.

Синьов, А. Г. Шевцов // Дефектологія. – 2004. – № 2. – С. 6–10.

2.   Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития

(олигофренопедагогіка) / под ред. Б.П. Пузанова. – 2-е изд. стереот. – М. :

Академия, 2006. – 250 с.

3. П’ятакова Г. Модель допомоги дитині з ГРДУ в сім’ї та школі / Галина

П’ятакова, Ольга Ферт // Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki

pedagogicznej na przestrzeni XIX–XXI wieku. Т. 3. Dziecko w teorii i praktyce

pedagogicznej. Розвиток польської та української освіти і педагогічної думки

(XIX-XX ст.). Т.3. Дитина в педагогічній теорії і практиці. Publikacja

sfinansowana przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Oficyna

Wydawnicza ATUT / red. Anna Haratyk, Iryna Myshchyshyn. – Wrocław :

Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014. – S. 171–182.

4. Пальчевський С. С. Педагогіка / С. С. Пальчевський. – К. : Каравела,

2008. – 496 с.

 

Силабус:

Завантажити силабус