Сучасна українська мова з практикумом (013 Початкова освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1ФПШ-13, ФПШ-12
2ФПШ-13, ФПШ-12
3ФПШ-21, ФПШ-22,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1ФПШ-13
ФПШ-12
3ФПШ-21
ФПШ-22

Опис курсу

Мета курсу „Сучасна українська мова з практикумом” – дати студентам факультету педагогічної освіти основи наукових лінгвістичних знань, формувати національно-мовну особистість,  виховувати розуміння потреби вивчення і постійного удосконалення рідної мови, сприяти розвиткові духовних цінностей студентів та підвищувати рівень мовленнєвої культури майбутніх педагогів.

Завдання курсу – забезпечити теоретичну і практичну підготовку студентів: дати основні відомості про мову як суспільне та історичне явище, про структуру і закономірності її розвитку, а також допомогти оволодіти нормами сучасної української літературної мови, виробити міцні практичні навички мовного аналізу, грамотного письма і високої культури мовлення, розвивати уміння вправного користування мовою у практичному мовленні педагога.

Рекомендована література

Рекомендована література

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму