Педагогіка партнерства у роботі з батьками

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Ковалишин О. І.ФПШ-41, ФПШ-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
764ФПШ-41Ковалишин О. І.
ФПШ-42доцент, доцент Федина В. С.

Опис курсу

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Педагогіка партнерства у роботі з батьками » складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, спеціальності: 013 Початкова освіта.

Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогіка партнерства у роботі з батьками» є формування у майбутніх вчителів початкових класів професійних компетентностей щодо особливостей організації педагогіки партнерства (взаємодія учень-учитель-батьки), вдосконалення педагогічних здібностей у студентів у роботі з батьками.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Педагогіка партнерства у роботі з батьками» є:

 • ознайомлення із аспектами ролі та місця сім’ї в організації освітнього
  простору;
 • встановлення педагогічних основ педагогіки партнерства у роботі з
  батьками;
 • оволодіння методами, формами, прийомами, засобами та технологіями
  освітнього процесу для налагодження роботи вчителя з батькамина базі педагогіки
  партнерства;
 • проектування освітньо-просвітницької роботи з батьками учнів початкових
  класів для реалізації всебічного гармонійного розвитку дітей;
 • базування педагогіки партнерства на елементах етики та культури
  професійного спілкування.

Рекомендована література

Перелік рекомендованої літератури по курсу Педагогіка партнерства у роботі з батьками

Матеріали

Методичні вказівки до семінарського заняття з курсу Педагогіка партнерства у роботі з батьками

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус