Крива Марія Володимирівна

Посада: доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-65

Електронна пошта: mariya.kryva@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Academia.edu: scholar.google.com.mx

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • методика викладання природничих дисциплін;
 • методика роботи з обдарованими дітьми;
 • дослідницька діяльність учнів у природничій освіті;
 • організація дистанційної освіти;
 • інформаційні технології освітнього постору.

Курси

Вибрані публікації

 1. Довгань М. В. Креативна педагогічна освіта як визначальна детермінанта творчої особистості / Марія Довгань // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Львів, 2008. – Вип. 24. – С. 38–45.
 2. Довгань М. В. Педагогічна технологія формування творчої особистості у процесі дослідницької діяльності / Марія Довгань // Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний журнал / гол. ред. Н. Г. Ничкало. – Львів, 2009. – № 2. – С. 53–60.
 3. Довгань М. В. Розвиток творчого мислення як важлива складова формування творчої особистості учня / Марія Швед, Марія Довгань // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2008. – Вип. 23. – С. 31–37.
 4. Довгань М. В. Творча особистість учня як психолого-педагогічна проблема / Марія Довгань // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Львів, 2009. – Вип. 25. – Ч. 2. – С. 308–314.
 5. Крива М. Методологічні підходи до формування творчої особистості учня в процесі дослідницької діяльності / Марія Крива // Rocznik Polsko-Ukrainski / pod. red. K.Redzinskiego, D.Herciuka. – Czestochowa-Lwow: Wydawnictwo im. S. Podobinskiego Akademii im. Jana Dlugosza w Czestochowie, 2015. – T. XVII. – S.342 – 351.
 6. Крива М. Підготовка майбутніх учителів біології до роботи з обдарованими учнями, Марія Крива //Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, проблеми, перспективи: у 3-х томах: зб. наук. пр. / за ред. М. Євтуха, Д. Герцюка, К. Шмидта. – Львів, 2013. – С.340-345.
 7. Крива М. В. Організація позаурочної діяльності учнів під час вивчення предметів природничого циклу / Крива Марія Володимирівна // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. – Хмельницький: ХГПА, 2015. – Вип. 18. – С. 110 – 113.
 8. Крива М. Особливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій під час викладання дисципліни “Основи природознавства з методикою навчання” // Вісник Львівського університету, серія педагогічна, 2017. – Вип. 32. Львів. – С. 502 – 510.
 9. Крива М, Дрись М., Ващишин А. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в організації дидактичних ігор у початковій школі // Вісник Львівського університету. – Серія педагогічна, 2018. – Вип. 33. – С.117-125.
 10. Крива М., Пилипець С. Реалізація професійної самоосвіти вчителя початкових класів у сучасному освітньому інформаційно-комунікаційному просторі. Молодь і ринок. Дрогобич, 2018.  №10. С.62-67. 
 11. Kryva M, Leszczak T. Scientific activity in Pedagogy and Education field of Polish students at John Casimir University in the 1930 s // Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal. Brno, 11/2019/1. P. 91-97.
 12. Крива М.В. Косюхно Д. Інформаційно-комунікаційна компетентність здобувача базової середньої освіти: теоретичний аспект // Вісник Львівського національного університету. Серія педагогічна. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. Вип. 37. С. 116-123.

 

Біографія

У 2000 році вступила до Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчила у 2005 р., отримавши диплом магістра за спеціальністю «Фізіологія» і кваліфікацією «Магістр біології. Фізіолог. Викладач біології та хімії».

З 2005 до 2009 р. навчалася на заочному відділенні аспірантури кафедри загальної та соціальної педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2011 р. працювала асистентом кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ імені Івана Франка.

У 2014 захистила дисертаційне дослідження на тему: “Формування творчої особистості учня в процесі дослідницької діяльності (на матеріалі природничих дисциплін) зі спеціальності 13.00.09- теорія навчання.

З 2014 р. працюю на посаді доцента кафедри загальної та соціальної педагогіки.

У 2016 р. проходила стажування у Жешівському університеті республіки Польща.

У 2017 р. проходила стажування у Національному університеті “Львівська політехніка”, (довідка №595 від 6.06.2017).

У лютому 2020 року пройшла курси “Цифрові компетенції в освіті” у рамках підвищення кваліфікації  в Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка (свідоцтво №01467243/02657-20).

Наукове консультування учениці МАН – Мусій Юлії, науково-дослідницька робота якої зайняла ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН з педагогіки (2018 р.).

Членкиня Всеукраїнського педагогічного товариства імені Григорія Ващенка.

Розклад