Педагогіка (хімічний, 3 курс)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Ковальчук Л. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516доцент Яремчук Н. Я.
Ковалишин О. І.

Опис курсу

Навчальна дисципліна призначена для студентів хімічного факультету спеціальності 102 “Хімія”. Метою викладання навчальної дисципліни засвоєння студентами теоретичних і практичних основ курсу, формування педагогічної культури, професійно-педагогічна підготовка фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня “бакалавр” до педагогічної діяльності у середніх загальноосвітніх школах, а також до взаємодії з людьми у різноманітних установах, що має характер управлінської, організаторської та навчально-виховної діяльності фахівця. Під час вивчення курсу формуються значущі для майбутнього фахівця компетенції та компетентності: інтегральна, загальні (інструментальні, міжособистісні, системні), спеціальні.

Рекомендована література

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму