Основи здоров’я з методикою навчання (013 Початкова освіта)

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Крива М. В.ФПШ-41, ФПШ-42, ФПШ-43

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ФПШ-41доцент Крива М. В.
ФПШ-42доцент Крива М. В.
ФПШ-43доцент Крива М. В.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування професійної компетентності студентів щодо організації і проведення навчальної та  позанавчальної роботи з основ здоров’я.

Основні завдання курсу – сприяти процесу оволодіння студентами основами формування здоров’язбережувальної компетентності учнів на основі оволодіння ними знаннями про здоров’я та безпеку, практичними навичками здорового способу життя і безпечної поведінки, формування в них ціннісного ставлення до життя і здоров’я, сприяння їх фізичному, психічному, соціальному і духовному розвитку

Матеріали

Силабус