Методика навчання соціальної та здоров’язбережувальної галузі 013 “Початкова освіта”

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Крива М. В.ФПШ-31, ФПШ-32, ФПШ-33

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФПШ-31доцент Крива М. В.
ФПШ-32Войтович А. Ю.
ФПШ-33Войтович А. Ю.

Опис курсу

Курс «Методика навчання соціальної та здоров’язбережувальної галузі» призначено для бакалаврів початкової освіти третього року денної та заочної форми навчання. Курс призначений для розвитку і формування компетенцій, необхідних для викладання соціальної та здоров’язбережувальної галузі згідно з Державним стандартом початкової освіти.

Рекомендована література

Базова

 1. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. Принципи освіти на основі розвитку життєвих навичок у курсі «Я досліджую світ»: — К.: Видавництво «Алатон», 2018. — 33 с.
 2. Гільберг Т.Г. Методика навчання інтегрованого курсу “Я досліджую світ” у 1-2 класах загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу. Навчально-методичний посібник.- Київ: Генеза, 2020. – 256 с.
 3. Гільберг Т.Г. Методика навчання інтегрованого курсу “Я досліджую світ” у 3-4 класах загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу. Навчально-методичний посібник.- Київ: Генеза, 2020. – 240 с.
 4. Сливка Л. Теоретико-методичні  аспекти  викладання  валеології  та  основ безпеки життєдіяльності в початковій школі: [навч.-метод. посіб.] / Лариса Сливка. – Івано-Франківськ: НАІР, 2012. – 204 с.
 5. Юрченко О.М. Інтегровані уроки тематичних тижнів. Лайфхаки для вчителя НУШ. Я досліджую світ. 1 клас. – Х.: Вид. група «Основа», 2019. – 141 с.
 6. Я досліджую світ. Частина 1: посібник для вчителя з інтегрованого курсу для 1 кл. закладів загальної середньої освіти (у двох частинах) /Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, О. Л. Хомич, І. В. Гарбузюк, Н. В. Андрук, К. С. Василенко. — К.: Видавництво «Алатон», 2018. — 432 с.

 

Допоміжна:

 1. Бібік Н. М. Соціалізація молодших школярів у взаємозв’язку урочної та позаурочної діяльності: методичний посібник/ Бібік Н.М.:. — Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. — 104 с.
 2. Волощенко О., Козак О. Інтеграція медіаграмотності в навчальний предмет «Я досліджую світ». Навчально-методичний посібник / Волощенко О., Козак О. — Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2020. — 36 с.
 3. Волощенко O.В. Я досліджую світ: підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) / О. В. Волощенко, О. П. Козак, Г. С. Остапенко — Київ : Світич, 2018.
 4. Волощенко O. В. Я  досліджую світ: підруч. інтегр. курсу для 1кл.закл.загал.серед.освіти(у2-хчаст.).Ч.2 /О.В. Волощенко, О.П. Козак, Г.С. Остапенко.—К.:Світич, 2018.—128с.
 5. Волощенко О.В. «Я досліджую світ»: підруч. для 2 кл. закл. загал. серед. освіти (у 2-х част.). Ч.1 / О. В. Волощенко, О. П. Козак, Г. С. Остапенко— К. : Світич, 2019. – 128 с.
 6. Волощенко O. В. Я досліджую світ : робочий зошит для 1-го кл. закл. загал. серед. освіти (у 4 част.). Ч. 3 / О. В. Волощенко, О. П. Козак, Г. С. Остапенко. — К. : Світич, 2018. — 80 с.
 7. Вчимося жити разом. Посібник для вчителя 5 класу з розвитку соціально-психологічних навичок учнів. / Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, К. С. Василенко, І. В. Лаврентьєва, О. Л. Хомич, Н. В. Андрук. К.:Видавництво «Алатон», 2022. 110 с.
 8. Вчимося жити разом. Посібник для вчителя 5 класу з розвитку соціально-психологічних навичок учнів. (у 2-х частинах). Частина 2/ Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, К. С. Василенко, І. В. Лаврентьєва, О. Л. Хомич,Н. В. Андрук. К.: Видавництво «Алатон», 2022. 97 с.
 9. Гільберг Т. Я досліджую світ: підруч. для 1 кл.. закл. загал. серед. освітим (у 2-х частинах): Ч.1 / Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська Ніна Павич. – Київ : Генеза, – 118 с.
 10. Гільберг Т. Я досліджую світ: підруч. для 2 кл.. закл. загал. серед. освітим (у 2-х частинах): Ч.1 / Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська Ніна Павич. – Київ : Генеза, – 144 с.
 11. Гільберг Т. Я досліджую світ: підруч. для 3 кл.. закл. загал. серед. освітим (у 2-х частинах): Ч.1 / Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська Ніна Павич. – Київ : Генеза, – 160 с.
 12. Гільберг Т. Я досліджую світ: підруч. для 4 кл.. закл. загал. серед. освітим (у 2-х частинах): Ч.1 / Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська Ніна Павич. – Київ : Генеза, – 160 с.
 13. Гриньова М.В. Методика викладання валеології. – Полтава: АСМІ, 2001. – 155 с.
 14. Дерябіна А. К. Активізація мозкової діяльності засобами здоров’язбережувальних технологій на уроках у початковій школі: метод. посібник. Кременчук, 2022.
 15. Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів освіти. Навчально-методичний посібник/ Андрєєнкова В.Л., Байдик В.В., Войцях Т.В., Калашник О.А. та ін. – К.: ФОП Нічога С.О. – 2020. – 196 с
 16. Іщенко О.Л. Я досліджую світ: підруч. для 1 кл.. закл. загал. серед. освітим (у 2-х частинах): Ч.1 / О.Л. Іщенко, О.М. Ващенко, Л.В. Романенко, К.А. Романенко, О.М. Кліщ. – Київ : Літера ЛТД, – 112 с.
 17. Котик Т.М. Нова українська школа: теорія і практика формування емоційного інтелекту в учнів початкової школи: навч.-метод. Посібн. Для вчителів початкової школи. – Тернопіль, Астон, 2020. 179 с.
 18. Криховець-Хом’як Л. Я. та ін. Основи споживчих знань. Обираємо культуру здорового споживання : посібник серії «Шкільна бібліотека» для 7 класу закладів загальної середньої освіти / Л. Я. Криховець-Хом’як, О. В. Сампара, Л. І. Чарторинська, І. М. Миколів. – Тернопіль : Астон, 2020. — 144 с. : Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. Н. М. Бібік. — Київ : Літера ЛТД, 2018. — 160 с.
 19. Медіаграмотність у початковій школі: посібник для вчителя / Волошенюк О. В, Ганик О. В., Голощапова В. В, Дегтярьова Г.А, Іванова І. Б., Кожанова А. Ю., Пиза Г. Ю., Шкребець О. О, Янкович О. І. / За редакцією Волошенюк О. В., Іванова В. Ф. – Київ : ЦВП, АУП, 2018 — 234 с.

 

Інтернет-ресурси:

 1. https://lib.imzo.gov.ua/
 2. https://svitdovkola.org
 3. https://www.unicef.org/ukraine/

Матеріали

Cилабус