Основи медичних знань, педіатрії та нейропсихології

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516ArrayФПШ-31, ФПШ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ФПШ-31
ФПШ-32

Опис курсу

Курс «Основи медичних знань» призначено для бакалаврів першого-третього року денної та заочної форми навчання. Предметом вивчення навчальної дисципліни є: опанування знань про особливості патологічних процесів та перебігу захворювань, чинників, які спричинюють їх розвиток, невідкладні стани та методи першої долікарської допомоги у  таких ситуаціях.

Рекомендована література

  1. Головко О.Ф. Основи медичних знань: навч. посібник. – Камянець-подільський : Аксіома, 2006. – 291 с.
  2. Лівак П.Є. Основи медичних знань [Текст] : навч. Посібник для студ. Вищи навчю закладів. – Ірпінь, 2002. – 160 с.
  3. Мойсак О.Д. Основи медичних знань і охорони здоровя : навчальний посібник для педагогічних закладів осввіти. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ: Арістей, 2004. – 592 с.
  4. Слободян Л.М. Довідник педіатра та сімейного лікаря/. – Т.: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 464 с.
  5. Стащук В.Ф. Основи медичних знань [Текст] : навч. посібник / ред: Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Рута, 2002. – 288 с.

Силабус:

Завантажити силабус