Методика розвитку критичного мислення (013 «Початкова освіта»)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
58Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
548доцент Цюра С. Б.ФПШ-31, ФПШ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
548ФПШ-31доцент Цюра С. Б.
ФПШ-32доцент Цюра С. Б.

Опис курсу

Мета курсу оволодіння функціональною моделлю критичного мислення, що
базується на ґрунті цінностей, усвідомленості, самостійності, рефлексивності,
цілеспрямованості, контрольованості, самоорганізованості когнітивних дій
Основними завданнями є оволодіння:
знаннями про основні мислительні процедури і стратегії мислення;
метакогнітивними вміннями і техніками критичного мислення;
методичними засадами формування в учнів початкової школи системи
метакогнітивних умінь та початкових основ критичного мислення

Силабус:

Завантажити силабус