Основи міжкультурної комунікації (англ.)

Тип: На вибір студента

Кафедра: social pedagogy and social work

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820професор Ферт О. Г.

Опис курсу

Як вибіркова складова, вивчення дисципліни дозволить студенту сформувати індивідуальну освітню траєкторію.

Мета вибіркової навчальної дисципліни «Основи міжкультурної комунікації» (англ. мовою» – сформувати у студентів систему уявлень про теорію і практику міжкультурної комунікації та підвищити рівень культурного інтелекту та обізнаності студентів.

Завдання курсу:

 • дослідити культурну самосвідомість, іншу культурну свідомість та динаміку, що виникає у взаємодії між ними;
 • зрозуміти, як процеси спілкування відрізняються між культурами;
 • визначити проблеми, які виникають внаслідок цих відмінностей у міжкультурній взаємодії, та вивчити способи їх творчого вирішення;
 • розкрити важливість ролі контексту та влади у вивченні міжкультурної комунікації;
 • набути знань, навичок та ставлення, що підвищують міжкультурну компетентність.

Рекомендована література

Базова

 1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Ф. С. Бацевич. – 2-ге вид., доп. – К. : ВЦ «Академія», 2009. – 376 с.
 2. Гестеланд Р. Р. Кросс-культурное поведение в бизнесе / Р. Р. Гестеланд. — Днепропетровск : ООО Баланс-Клуб , 2003. — 189 с.
 3. Голубовська І. О. Етнічні особливості мовних картин світу : монографія / І. О. Голубовська. — К. : Логос, 2004. — 284 с.
 4. Манакін В. М. Мова і міжкультурна комунікація : навч. посіб. / В. М. Манакін. — К. : ВЦ «Академія», 2012. — 288 с.
 5. Hall, Edward T., Hall, Mildred Reed. Understanding Cultural Differences / Mildred Reed, Hall. — Yarmouth, Maine : Intercultural Press Inc., 1990.
 6. Hofstede, Geert. Cultures and organizations: software of the mind / Curt Hofstede. — London : McGraw-Hill Book Company (UK) Limited, 19 Hofstede, G. & Peterson, M.F. National values and organizational practices. In N. M. Ashkanasy, C. P. M. Wilderom & M. F. Peterson (Eds), Handbook of organizational culture and climate ; London: Sage, 2000. — 401—591.

Допоміжна

 1. Holliday A., Hyde M., Kullman J. Intercultural Communication: an advanced resiource book. – Routledge, 2004. – 250 p.
 2. Novinger, Tracy. Intercultural Communication: a Practical Guide / Tracy Novinger. — Austin, TX : University of Texas Press, 2001. — 230 p.
 3. Thomas A., Kinast E.-U., Schroll-Machl S. Handbook of Intercultural Communication and Cooperation. Volume 1: Basics and Areas of Application. 2nd revised edition. – Vandenhoeck & Ruprecht, 2010. – 416 p.
 4. Wierzbicka Anna. Understanding Cultures through Their Key Words (English, Russian, Polish, German, and Japanese) / Anna Wierzbicka. — New York, Oxford University Press, 1997. — 328 p.

Інтернет-ресурси:

Geert Hofstede. Insights: Country Comparison