Yuriy Yaremchuk

Position: Senior Lecturer, physical education and sport Department

Phone (office): +380322768365

Email: yuriy.yaremchuk@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

ORCID profile: orcid.org

Facebook profile: www.facebook.com

Research interests

  • history and philosophy of martial arts;
  • methods and tools of the training process in Shotokan karate-do;
  • a method of teaching all types of human self-defense (from physical attack, attack by thieves, animal attack to self-defense of the place of residence);
  • human psychology

 

Publications

Автор: навчально-методичний посібник – 1, метод. рекомендації – 1; статей – 11, тез – 3.

Список публікацій:

Навчально-методичний посібник:

Фізична підготовка у вивченні Шотокан карате-до у вищих навчальних закладах / Яремчук Ю.Я, Яремчук І.В. / Навчально-методичний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 98 с.

Методичні рекомендації:

Основи Шотокан карате-до / Яремчук Ю.Я. Методичні рекомендації – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012.

Статті:

Пріоритет духовності у формуванні цілісної особистості засобами фізичної культури і спорту Мусієнко О.В., Крапівіна К.О., Козак І.В.,Цимбал В.О., Яремчук Ю. / Збірник наукових праць “Педагогіка, психологія і медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту”. – Харків: ХДАДМ, 2005. – № 10. – С. 100-104.

Вплив занять дихальною гімнастикою за методиками А. Стрельникової і К. Бутейка на фізіологічний стан дихальної системи / Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Зб. наук. праць. – Харків: ХДАДМ, 2007. – № 4. – С. 75-80. 102 -104  / Мусієнко О.В., Крапівіна К.О., Стрельченко В.В., Яремчук Ю.Я.

Відповідь щитоподібної залози на постуральні впливи Крапівіна К.О., Стрельченко В.В., Яремчук Ю.Я., Щепанський Ю.Я. / Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Зб. наук. праць. – Харків: ХДАДМ, 2008. – № 5. – С. 92-95.

Соціально-психологічні аспекти у тренуваннях студентів з карате-до / Яремчук Ю.Я. / Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Зб. наук. праць. – Харків: ХДАДМ, 2008. – № 10. – С. 143-148.

Морально-етичні аспекти викладання карате-до як японського бойового мистецтва / Яремчук Ю.Я. Історія релігій в Україні: Матеріали ХІХ Міжнародної конференції. Науковий щорічник. – Кн.. ІІ. – Львів: Логос, 2009. – С. 369 -372.

Влияние анаэробной нагрузки на сенсомоторные показатели квалифицированных спортсменов каратистов / Дунец-Лесько А.В., Вовканич Л.С., Богдан И.О., Яремчук Ю.Я., Вишневецький С.М. Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях // Сборник статей VІ международной научной конференции, 20-21 апреля 2010 года, БГТУ им. В.Г. Шухова. – Белгород, 2010. – Ч. І. – 160 с.

Світоглядно-виховна функція етикетних відносин у вивченні Шотокан карате-до / Яремчук Ю.Я. Історія релігій в Україні: науковий щорічник / упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Л.: “Логос”, 2010. – Книга ІІ.  – 1064с. – С. 562-568.

Психологічні аспекти на тренуваннях із Шотокан карате-до у вищих навчальних закладах / Яремчук Ю.Я. Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції  / Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Львів: Видавничий  центр  ЛНУ ім. І. Франка, 2010.–362 с.– С. 44-49.

Вплив східних релігій на Шотокан карате-до як виду японського бойового мистецтва / Яремчук Ю.Я. Міжнародна науково-практична конфереція “Орієнталістика в Україні: Традиції та актуальні проблеми” Вісник ЛНУ імені Івана Франка. Серія філологічна. – Львів. 2011. – Випуск 53. – С. 154–160

Релігійний та соціальний чинники у вивченні Шотокан карате-до / Яремчук Ю.Я. Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. – Львів: «Логос», 2013. – Кн.2. – С.207 – 212

Поняття ката у Шотокан карате-до / Яремчук Ю.Я. Вісник Львівського національного університету. Серія філологічна.  – Львів, 2014. – Випуск 61.– С.319 –323.

Тези:

Вплив максимального фізичного навантаження на інтенсивність вільнорадикальних процесів / Мусієнко О.В., Крапівіна К.О., Яремчук Ю.Я., Цибульський М.В. Матеріали ІХ Міжнародного   наукового конгресу “Олімпійський спорт і спорт для всіх”. – Київ: НУФСУ, 2005. –  С. 701.

Вплив занять Йогою на рівень перекисного окислення ліпідів і електричну активність серця у людей 50–70 років VII Міжнародний симпозіум  “Біологічні механізми старіння”. –  Харків: ХНУ ім. В. Каразіна, 2006. – С. 35-36. / Мусієнко О.В., Крапівіна К.О., Яремчук Ю.Я., Цибульський В.М.

Релігійно-філософська основа етикетних норм японського бойового мистецтва Шотокан карате-до / Яремчук Ю. Я. ХV Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції 20-21 жовтня 2011 р. – Київ, 2011. – С. 226–228.

Biography

I was born in Lviv, Ukraine, on February 8, 1964. I am an ethnic Ukrainian. In 1981, I completed my studies at Lviv Secondary School No. 70 and in the same year I entered Lviv State Institute of Physical Culture, specializing in track and field (decathlon). After my graduation I started working as a physical education teacher at Burska Boarding School and Oleska Secondary School. From 1985 to 1987 I served in the Airborne Forces of the Soviet Army. After completing my military service, I attended a three-months officer training course in Rivne. That year I also began my career at the Department of Physical Education and Sports of Ivan Franko National University of Lviv. I started as a department laboratory assistant and became a lecturer at the department in 1988. Over the years, I progressed to become a senior lecturer in 1997 and an associate professor in 2010 at the same department. From 2005 to 2015 I also served as the Chairman of the Sports Club of Ivan Franko National University. In 2018 I had the opportunity to work as a lecturer in China at Xi’an University of Foreign Languages. Since 2022 I have been continuing my work at the Department of Physical Education and Sports of the Faculty of Pedagogical Education at Ivan Franko National University.

I have been practicing karate-do since 1979. Currently, I hold a 6th Dan black belt according to the SKIF version. I have been honored with the Japanese title of Renshi, which combines the level of a teacher and a master. In 1996 I received the title of ‘Master of Sports of Ukraine in Shotokan Karate-Do’, followed by the recognition as a ‘Merited Coach of Ukraine’ in 2005 and a ‘Merited Worker of Physical Culture and Sports’ in 2016. I am also a judge, instructor, and examiner with national and international certifications. Throughout the years, I have organized and served as the chief referee in Shotokan Karate-Do in numerous championships and cups of the Lviv region and Ukraine.

I am a multiple champion of Ukraine and multiple winner of Ukrainian Cups. I have achieved the title of world champion, twice the title of European champion, seven times the winner of the Kanazawa World Cup, four times the champion of Poland, and I have won numerous international tournaments in Shotokan Karate-Do.

During my career, I have trained numerous athletes, including 34 athletes with a first rank, 26 athletes with a Candidate for Master of Sports rank, 3 athletes with a Masters of Sports rank, and 5 International Class Masters of Sports. My students have achieved remarkable success, becoming champions and medalists of Ukraine from 1997 to 2018, champions and medalists of European championships and World championships, as well as winners of many international karate tournaments.

From 2000 to 2014, I had the privilege of leading the Lviv Regional Branch of the All-Ukrainian Public Organization ‘SKIF Shotokan Karate-Do Federation’ and the Lviv Regional Branch of the Sports Student Union of Ukraine Karate.

In 1997, I founded and have been serving as the president of the Youth Public Organization ‘Sport and Recreation Club ‘Voin’.

Since 2022 I have been the founder and chairman of the public organization ‘Association SKIF Dojo Ukraine’.

 

Awards

Master of Sport of Ukraine in Karate-Do. Certificate No. 04230, dated 2 November 1995.
Master of Sport of Ukraine, International Class, in Shotokan Karate-Do. Certificate No. 0734 dated, 20 March 1996.
Honored Coach of Ukraine in Karate-Do. Certificate No. 3545 dated, 27 January 2005.

Honored Worker of Physical Culture and Sport of Ukraine. Certificate No. 391/2016 dated, 10 September 2016.

Teaching materials

Yaremchuk, Y.Y. (2012). Basics of Shotokan Karate-Do. Methodological Recommendations. Lviv: LNU named after Ivan Franko

Yaremchuk, Y.Y. (2012) Basics of Shotokan Karate-Doe, Methodological Recommendations, Lviv: Ivan Franko National University

 

Schedule

Page with teachers schedule not found!