Oksana Shukatka

Position: Acting Chairperson, physical education and sport Department

Scientific degree: Doctor of Pedagogical Sciences

Academic status: Professor

Phone (office): (032) 276-83-65

Email: oksana.shukatka@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

ORCID profile: orcid.org

Scopus profile: www.scopus.com

Web of Science (Publons) profile: www.webofscience.com

Facebook profile: www.facebook.com

LinkedIn profile: www.linkedin.com

ResearchGate profile: www.researchgate.net

Research interests

Problems of students’ health-preserving.

Formation of students’ health-preserving competence.

Publications

 

 1. Griban, G., Asauliuk, I., Yahupov, V., Svystun, V., Shukatka, O., Vasylieva, S., Oleniev, D., Yefimenko, P., Agarkova, N., & Otroshko, O. (2023). Psychological and Pedagogical Characteristics of a Teacher in the Process of Physical Education of Students. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 15(1), 402-421. https://doi.org/10.18662/rrem/15.1/703
 2. Семеніхіна О. В., Юрченко А. О., Рибалко П. Ф., Шукатка О. В., Козлов Д. О., & Друшляк М. Г. (2022). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ЗАСОБІВ ЗДОРОВ’Я У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Інформаційні технології та засоби навчання89 (3), 33–47.  https://doi.org/10.33407/itlt.v89i3.4543
 3. Iryna M. Melnychuk, Svitlana O. Yastremska, Dariya V. Popovych, Vasyl V. Humeniuk, Oksana V. Yefremova, Liubov V. Novakova, Oksana V. Shukatka (2021). Health dynamics of the medical university students during sports activities. Wiadomości Lekarskie, 2021. Vol. 74 (2), P. 295-302. https://doi.org/10.36740/WLek202102123
 4. Ihor Zanevskyy, Romana Sirenko, Oksana Shukatka, Natalia Bashavets, Ivan Rybchych, “Reliability of Testing of the Electrical Activity of Muscles during Isometric Contractions in Archery,” International Journal of Human Movement and Sports Sciences, Vol. 9, No. 3, pp. 543 – 553, 2021. https://doi.org/10.13189/saj.2021.090321
 5. Dmytro Balashov, Diana Bermudes, Petrо Rybalko, Oksana Shukatka, Yuliia Kozeruk, Alla Kolyshkina (2019). Future Physical Education Teachers’ Preparation to Use the Innovative Types of Motor Activity: Ukrainian Experience. TEM Journal, 2019. Vol. 8, No 4. (4), P.1508-1516. https://doi.org/10.18421/TEM84-57
 6. Oksana Shukatka, Illya Kryvoruchko. The historical background of the vaccination of mankind. Innovative Management of Business Integration and Education in Transnational Economic Systems: Collective monograph. Riga: ISMA, 2023. P. 118–126. https://isma.lv/images/Monographs/ISMA-Batumi_Monograph_2023.pdf
 7. Шукатка О.В., Криворучко І.В. До проблем фізичного виховання у шкільній освіті Австро-Угорської імперії (за І. Боберським) та сучасної Австрії. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 85. С. 45–49. https://doi.org/10.32840/1992-5786.2022.85.7
 8. Мартинів О., Шукатка О., Борисевич Л., Кушнір Р. Розвиток умінь та навиків культури здоров’язбереження студентів на засадах міждисциплінарної інтеграції. Освіта. Інноватика. Практика, 2023. Том 11, № 3. С. 18-23. https://doi.org/10.31110/2616-650X-vol11i3-003
 9. Борисевич Л.В., Шукатка О.В. Вплив обраної спеціальності на рівень фізичної активності студентів. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation): науковий журнал. Рівне: Видавничий дім «Гельветика», 2022. N 13. С. 115-120. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.13.15
 10. Шукатка О.В., Криворучко І.В. Розвиток ідеології калокагатії у Стародавній Греції. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 84. С. 86–89. https://doi.org/10.32840/1992-5786.2022.84.14
 11. Шукатка, О. В., Борисевич, Л. В., Кушнір, Р. Г., & Матієшин, І. В. (2022). ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ НА РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (10), 156–161. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.10.20
 12. Шукатка О.В., Жукова О.А., Савчук С.В. Особистісна спрямованість використання здоров’язбережувальних технологій в закладах загальної середньої освіти. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. № 6 (344), Ч. І, 2021. С. 148-158. http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/8802/6%28344%29%2C%202021_%201.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 13. Shukatka Oksana, Kryvoruchko Illya. The historical background of legal and regulatory legislation on preservation of health in quarantine conditions. Науковий вісник Ужгородського університету: зб. наук. праць. Сер.: Педагогіка. Соціальна робота. Ужгород, 2021. Вип. 1 (48). С. 465–468. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.465-468
 14. Шукатка О.В. Цифровізація професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту як закономірність інформатизації суспільства. Фізико-математична освіта. 2020. Випуск 4(26). С. 141-147. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2020-026-4-023
 15. Шукатка О. В. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до організації фізкультурно-оздоровчого середовища закладу загальної середньої освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя, 2020. № 70, Т. 4. С. 223–226. http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2020/70/part_4/43.pdf
 16. Шукатка О. В., Криворучко І. В. Історіогенез розвитку ідеології здоров’я в нормативно-правовому контексті. Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. праць. Педагогічні науки. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2020. № 3 (36). Ч. ІІ. С. 137-142. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-3-2-20
 17. Палічук Ю., Шукатка О., Мартинів О., Вілігорський О. Програми розвитку швидкісно-силових якостей борців. Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фах. вид. Полтава,  2020. №5 (194). С. 68–71. http://isp.poippo.pl.ua/article/view/214957
 18. Беспалова О., Лянной М., Литвиненко В., Бугаєнко Т., Шукатка О. Сутність та зміст деонтологічної готовності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до професійної діяльності. Україна. Здоров’я нації.  Київ,  2020. № 3/1 (61), С. 92–99. https://doi.org/10.24144/2077-6594.3.2.2020.213714
 19. Шукатка О.В. Змішане навчання: наявні моделі та особливості впровадження у ЗВО. Фізико-математична освіта. 2019. Випуск 4(22). Частина 2. С. 122-126. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2019-022-4-046

Biography

Education:

On September 27, 2021, the academic title of professor of the Department of Physical Education and Sports was awarded.

On June 13, 2019, at the Khmelnytskyi Humanities and Pedagogical Academy, she defended her dissertation for the degree of Doctor of Pedagogical Sciences with the specialty 13.00.04 – theory and methods of professional education on the topic: “Theory and practice of forming individual health care strategies of future bachelors of natural sciences on the basis of interdisciplinary integration”.

On December 22, 2014, was awarded the academic title of associate professor of the Department of Physical Education.

On April 24, 2013, at the Khmelnytskyi National University, she defended her thesis for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences in the specialty 13.00.04 – theory and methods of professional education on the topic: “Formation of health-preserving competence of future economists on the basis of axiology”.

1997 – graduated from the Lviv State Financial and Economic College.

1994 – graduated from the Lviv State Institute of Physical Culture.

1990 – graduated from high school No. 11 in Ivano-Frankivsk and specialized children’s and youth sports school of the Olympic reserve No. 1 in Ivano-Frankivsk.

Sports titles:

1988 – awarded the title of master of sports in gymnastics.

Work experience:

Since 04.2023, Acting Chairperson of the Department of Physical Education and Sports of Ivan Franko Lviv National University.

Since 09.2021, Professor of the Department of Physical Education and Sports of Ivan Franko Lviv National University.

Since 09.2019, the deputy head of the Department of Physical Education and Sports for scientific work.

Since 09.2016, the deputy head of the Department of Physical Education and Sports for educational and methodological work.

Since 09.2015, Associate Professor of the Department of Physical Education and Sports of the Ivan Franko Lviv National University.

Since 09.2014, Head of the Department of Physical Education of the Lviv State Financial Academy.

Since 09.2013, Associate Professor of the Department of Physical Education of the Lviv State Financial Academy.

Since 02.2011, Acting Chairperson of the Department of Physical Education of the Lviv State Financial Academy.

Since 09.2008, the deputy head of the Department of Physical Education for educational and methodological work of the Lviv State Financial Academy.

Since 10.2003, a senior teacher of the Department of Physical Education of the Lviv State Financial Academy.

Since 10.2002, an assistant at the Department of Physical Education of the Lviv State Financial and Economic Institute.

Since 09.1995, teacher-trainee of the Department of Physical Education of the Lviv State Medical Institute.

Since 09.1994, has been a physical education teacher at secondary school No. 1 in the city of Kalush.

Awards

In 2022, she was awarded the certificate of Lviv Regional Council for a significant contribution to the development of domestic education and science, the training of highly qualified specialists, and on the occasion of the Day of Science in Ukraine.

In 2019, she was awarded the gratitude of the rector of Ivan Franko Lviv National University for many years of conscientious work and significant achievements in scientific and pedagogical activities.

In 2014, she was awarded a diploma of the National Olympic Committee of Ukraine for many years of work and active participation in the development of the Olympic movement of Lviv Oblast and on the occasion of the Day of Physical Culture and Sports of Ukraine.

In 2013, she was awarded a certificate of the Lviv Oblast State Administration on the occasion of the 140th anniversary of the birth of Ivan Boberskyi for effective propaganda and educational activities to preserve the historical heritage of her native land.

In 2012, she was awarded a diploma for active participation and achievements in scientific, pedagogical and educational work, conscientious performance of official duties.

Schedule

Page with teachers schedule not found!