Шукатка Оксана Василівна

Посада: в.о. завідувача кафедри кафедри фізичного виховання та спорту

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 276-83-65

Електронна пошта: oksana.shukatka@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Проблеми здоров’язбереження студентів

Формування здоров’язберігаючої компетентності студентів

Курси

Публікації

 1. Griban, G., Asauliuk, I., Yahupov, V., Svystun, V., Shukatka, O., Vasylieva, S., Oleniev, D., Yefimenko, P., Agarkova, N., & Otroshko, O. (2023). Psychological and Pedagogical Characteristics of a Teacher in the Process of Physical Education of Students. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 15(1), 402-421. https://doi.org/10.18662/rrem/15.1/703
 2. Семеніхіна О. В., Юрченко А. О., Рибалко П. Ф., Шукатка О. В., Козлов Д. О., & Друшляк М. Г. (2022). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ЗАСОБІВ ЗДОРОВ’Я У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Інформаційні технології та засоби навчання89 (3), 33–47.  https://doi.org/10.33407/itlt.v89i3.4543
 3. Iryna M. Melnychuk, Svitlana O. Yastremska, Dariya V. Popovych, Vasyl V. Humeniuk, Oksana V. Yefremova, Liubov V. Novakova, Oksana V. Shukatka (2021). Health dynamics of the medical university students during sports activities. Wiadomości Lekarskie, 2021. Vol. 74 (2), P. 295-302. https://doi.org/10.36740/WLek202102123
 4. Ihor Zanevskyy, Romana Sirenko, Oksana Shukatka, Natalia Bashavets, Ivan Rybchych, “Reliability of Testing of the Electrical Activity of Muscles during Isometric Contractions in Archery,” International Journal of Human Movement and Sports Sciences, Vol. 9, No. 3, pp. 543 – 553, 2021. https://doi.org/10.13189/saj.2021.090321
 5. Dmytro Balashov, Diana Bermudes, Petrо Rybalko, Oksana Shukatka, Yuliia Kozeruk, Alla Kolyshkina (2019). Future Physical Education Teachers’ Preparation to Use the Innovative Types of Motor Activity: Ukrainian Experience. TEM Journal, 2019. Vol. 8, No 4. (4), P.1508-1516. https://doi.org/10.18421/TEM84-57
 6. Oksana Shukatka, Illya Kryvoruchko. The historical background of the vaccination of mankind. Innovative Management of Business Integration and Education in Transnational Economic Systems: Collective monograph. Riga: ISMA, 2023. P. 118–126. https://isma.lv/images/Monographs/ISMA-Batumi_Monograph_2023.pdf
 7. Шукатка О.В., Криворучко І.В. До проблем фізичного виховання у шкільній освіті Австро-Угорської імперії (за І. Боберським) та сучасної Австрії. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 85. С. 45–49. https://doi.org/10.32840/1992-5786.2022.85.7
 8. Мартинів О., Шукатка О., Борисевич Л., Кушнір Р. Розвиток умінь та навиків культури здоров’язбереження студентів на засадах міждисциплінарної інтеграції. Освіта. Інноватика. Практика, 2023. Том 11, № 3. С. 18-23. https://doi.org/10.31110/2616-650X-vol11i3-003
 9. Борисевич Л.В., Шукатка О.В. Вплив обраної спеціальності на рівень фізичної активності студентів. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation): науковий журнал. Рівне: Видавничий дім «Гельветика», 2022. N 13. С. 115-120. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.13.15
 10. Шукатка О.В., Криворучко І.В. Розвиток ідеології калокагатії у Стародавній Греції. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 84. С. 86–89. https://doi.org/10.32840/1992-5786.2022.84.14
 11. Шукатка, О. В., Борисевич, Л. В., Кушнір, Р. Г., & Матієшин, І. В. (2022). ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ НА РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (10), 156–161. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.10.20
 12. Шукатка О.В., Жукова О.А., Савчук С.В. Особистісна спрямованість використання здоров’язбережувальних технологій в закладах загальної середньої освіти. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. № 6 (344), Ч. І, 2021. С. 148-158. http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/8802/6%28344%29%2C%202021_%201.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 13. Shukatka Oksana, Kryvoruchko Illya. The historical background of legal and regulatory legislation on preservation of health in quarantine conditions. Науковий вісник Ужгородського університету: зб. наук. праць. Сер.: Педагогіка. Соціальна робота. Ужгород, 2021. Вип. 1 (48). С. 465–468. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.465-468
 14. Шукатка О.В. Цифровізація професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту як закономірність інформатизації суспільства. Фізико-математична освіта. 2020. Випуск 4(26). С. 141-147. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2020-026-4-023
 15. Шукатка О. В. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до організації фізкультурно-оздоровчого середовища закладу загальної середньої освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя, 2020. № 70, Т. 4. С. 223–226. http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2020/70/part_4/43.pdf
 16. Шукатка О. В., Криворучко І. В. Історіогенез розвитку ідеології здоров’я в нормативно-правовому контексті. Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. праць. Педагогічні науки. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2020. № 3 (36). Ч. ІІ. С. 137-142. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-3-2-20
 17. Палічук Ю., Шукатка О., Мартинів О., Вілігорський О. Програми розвитку швидкісно-силових якостей борців. Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фах. вид. Полтава,  2020. №5 (194). С. 68–71. http://isp.poippo.pl.ua/article/view/214957
 18. Беспалова О., Лянной М., Литвиненко В., Бугаєнко Т., Шукатка О. Сутність та зміст деонтологічної готовності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до професійної діяльності. Україна. Здоров’я нації.  Київ,  2020. № 3/1 (61), С. 92–99. https://doi.org/10.24144/2077-6594.3.2.2020.213714
 19. Шукатка О.В. Змішане навчання: наявні моделі та особливості впровадження у ЗВО. Фізико-математична освіта. 2019. Випуск 4(22). Частина 2. С. 122-126. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2019-022-4-046

Біографія

Освіта:

27 вересня 2021 р. присвоєно вчене звання професора кафедри фізичного виховання та спорту.

13 червня 2019 р. у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему: «Теорія і практика формування індивідуальних стратегій здоров’язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей на засадах міждисциплінарної інтеграції».

22 грудня 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фізичного виховання.

24 квітня 2013 р. у Хмельницькому національному університеті захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему: «Формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх економістів на засадах аксіології».

1997 р. – закінчила Львівський державний фінансово-економічний коледж.

1994 р. – закінчила Львівський державний інститут фізичної культури.

1990 р. – закінчила середню школу № 11 м. Івано-Франківська та спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу олімпійського резерву № 1 м. Івано-Франківська.

Спортивні звання

1988 р. – присвоєно звання майстра спорту зі спортивної гімнастики.

Досвід роботи:

З 04.2023 р. в.о. завідувача кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 09.2021 р. професор кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 09.2019 р. заступник завідувача кафедри фізичного виховання та спорту з наукової роботи.

З 09.2016 р. заступник завідувача кафедри фізичного виховання та спорту з навчально-методичної роботи.

З 09.2015 р. доцент кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 09.2014 р. завідувач кафедри фізичного виховання Львівської державної фінансової академії.

З 09.2013 р. доцент кафедри фізичного виховання Львівської державної фінансової академії.

З 02.2011 р. в.о. завідувача кафедри фізичного виховання Львівської державної фінансової академії.

З 09.2008 р. заступник завідувача кафедри фізичного виховання з навчально-методичної роботи Львівської державної фінансової академії.

З 10.2003 р. старший викладач кафедри фізичного виховання Львівської державної фінансової академії.

З 10.2002 р. асистент кафедри фізичного виховання Львівського державного фінансово-економічного інституту.

З 09.1995 р. викладач-стажист кафедри фізичного виховання Львівського державного медичного інституту.

З 09.1994 р. учитель фізичної культури середньої школи № 1 у м. Калуш.

Нагороди

В 2022 р. нагороджена грамотою ЛОР за вагомий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки, підготовку висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди Дня науки в Україні.

В 2019 р. нагороджена подякою ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності.

В 2014 р. нагороджена дипломом Національного олімпійського комітету України за багаторічну працю й активну участь в розвитку олімпійського руху Львівщини та з нагоди відзначення Дня фізичної культури і спорту України.

В 2013 р. нагороджена грамотою ЛОДА з нагоди 140 річниці від дня народження Івана Боберського за ефективну пропагандистсько-просвітницьку діяльність зі збереження історичної спадщини рідного краю.

В 2012 р. нагороджена грамотою за активну участь та здобутки у науково-педагогічній та виховній роботі, сумлінне виконання службових обов’язків.

Розклад