Iryna Savka

Position: Senior Lecturer, physical education and sport Department

Phone (office): +380322768365

Email: iryna.savka@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Facebook profile: www.facebook.com

Research interests

Research interests: psychophysiological adaptation of the students’ bodies under conditions of intense muscular activity; theory and methodology of students’ physical education; basics of sports trainings; peculiarities of table tennis teaching methods; functional state of athletes’ bodies; a healthy lifestyle.

Courses

Publications

  1. Савка І.В. Використання засобів фізичної культури для зміцнення здоров’я студентів спеціальних медичних груп / І.В. Савка., О.Ф. Павлишин // Всеукраїнська науково-практична конференція “Здоров’язбережувальні технології закладу осіти в умовах сучасних освітніх змін” (Тернопіль, 06-07 червня, 2019) [ред. кол. : В.Черняк (відп. ред.) та ін.], Тернопільський ОКІППО. – Тернопіль : Крок, 2019. – С. 86–87.http://elar.ippo.edu.te.ua:8080/handle/123456789/5356

Словник:

  1. Сіренко Р.Р., Павлишин О. Ф., Савка І.В. Тлумачний словник термінів фізичної культури          та фізичної реабілітації. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 226 с.

Cтатті:

  1. Савка І. В. Самоконтроль на заняттях з фізичного виховання / І.В.. Савка, О.Ф. Павлишин // Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі: матеріали третьої Міжнародної наук.-практ. інтернет- конф. (Умань, 20 травня 2022 року.).- Умань, 2022.-С.25-27.
  2. Галушка Діана, Горшинська Юлія, Порохнюк Христина, Савка Ірина. Фактори  зміни психофізичного  стану студентів в процесі занять фізичними вправами. Проблеми формування здорового способу життя молоді: матеріали ХIII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, магістрантів та аспірантів. Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2022. С. 20–24.
  3. Савка І.В. Проблеми формування здоров’язбережувальної компетентності студентів ЗВО / І. Савка  Матеріали зв. наук. конф. факультету педагогічної освіти. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. Вип. 7. С. 225—226
  4. Павлишин О. Проблеми формування здоров’язберігаючої компетентності студентів ЗВО. / О. Павлишин, І. Савка // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді: матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 13-14 трав. 2021 р.). – Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – С. 48–49.
  5. Савка І. Рівень зацікавленості студентської молоді фізичною культурою і спортом / І. Савка, О. Павлишин,І. Фостяк // Проблеми формування здорового способу життя молоді: матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 14–15 трав. 2020 р.). – Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – С. 85–88.
  6. Павлишин Оксана. Зміна психоемоційного стану легкоатлетів під час спортивної діяльності / Оксана Павлишин, Ірина Савка // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. ХІ Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 70-річчю кафедри фізичного виховання та спорту. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 26.

Biography

Savka I.V. was born in 1973. In 1990-1994 she studied at Lviv State University of Physical Culture. After graduation (1994) Savka I.V. has been working as an lecturer at the Department of Physical Training and Sports of Ivan Franko National University of Lviv. In 2005 she received a title of a senior lecturer.

Schedule

Page with teachers schedule not found!