Савка Ірина В'ячеславівна

Посада: старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту

Телефон (робочий): (032) 276-83-65

Електронна пошта: iryna.savka@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Наукові інтереси: психофізіологічна адаптація організму студентів в умовах напруженої м’язової діяльності; теорія і методика фізичного виховання студентів; основи спортивного тренування; особливості методики навчання настільного тенісу; функціональний стан організму спортсменів; здоровий спосіб життя.

Курси

Публікації

  1. Савка І.В. Використання засобів фізичної культури для зміцнення здоров’я студентів спеціальних медичних груп / І.В. Савка., О.Ф. Павлишин // Всеукраїнська науково-практична конференція “Здоров’язбережувальні технології закладу осіти в умовах сучасних освітніх змін” (Тернопіль, 06-07 червня, 2019) [ред. кол. : В.Черняк (відп. ред.) та ін.], Тернопільський ОКІППО. – Тернопіль : Крок, 2019. – С. 86–87.http://elar.ippo.edu.te.ua:8080/handle/123456789/5356

Словник:

  1. Сіренко Р.Р., Павлишин О. Ф., Савка І.В. Тлумачний словник термінів фізичної культури          та фізичної реабілітації. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 226 с.

Cтатті:

  1. Савка І. В. Самоконтроль на заняттях з фізичного виховання / І.В.. Савка, О.Ф. Павлишин // Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі: матеріали третьої Міжнародної наук.-практ. інтернет- конф. (Умань, 20 травня 2022 року.).- Умань, 2022.-С.25-27.
  2. Галушка Діана, Горшинська Юлія, Порохнюк Христина, Савка Ірина. Фактори  зміни психофізичного  стану студентів в процесі занять фізичними вправами. Проблеми формування здорового способу життя молоді: матеріали ХIII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, магістрантів та аспірантів. Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2022. С. 20–24.
  3. Савка І.В. Проблеми формування здоров’язбережувальної компетентності студентів ЗВО / І. Савка  Матеріали зв. наук. конф. факультету педагогічної освіти. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. Вип. 7. С. 225—226
  4. Павлишин О. Проблеми формування здоров’язберігаючої компетентності студентів ЗВО. / О. Павлишин, І. Савка // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді: матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 13-14 трав. 2021 р.). – Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – С. 48–49.
  5. Савка І. Рівень зацікавленості студентської молоді фізичною культурою і спортом / І. Савка, О. Павлишин,І. Фостяк // Проблеми формування здорового способу життя молоді: матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 14–15 трав. 2020 р.). – Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – С. 85–88.
  6. Павлишин Оксана. Зміна психоемоційного стану легкоатлетів під час спортивної діяльності / Оксана Павлишин, Ірина Савка // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : Матер. ХІ Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 70-річчю кафедри фізичного виховання та спорту. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 26.

 

 

Біографія

В 1990 році закінчила СШ м. Львова.
З 1990 р. по 1994 р. навчалася у Львівському державному інституті фізичної культури.
З 1994 року працюю викладачем кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2005 року старший викладач кафедри.

Розклад