Teodor Leshchak

Position: Associate Professor, of General Pedagogy and Pedagogy of Higher Education Department

Scientific degree: Candidate of Pedagogical Sciences

Phone (office): (032) 239-47-65

Email: teodor.leshchak@lnu.edu.ua

Web page: orcid.org

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Academia.edu profile: lnu.academia.edu

Facebook profile: www.facebook.com

LinkedIn profile: www.linkedin.com

Research interests

• history and nowadays of higher education
• evolution of professional preparation of teachers for secondary and higher schools
• intellectual leisure of pupils and students

Selected publications

obkladynka-tytul

Теодор Лещак

Організація інтелектуального дозвілля школярів

Навчально-методичний посібник

Львів. Манускрипт. 2016.

160 с.

 

 

 

 

 

 

 

Головні наукові публікації:

  1. Лещак Т.В. Внесок галицьких педагогів у розвиток педагогічної освіти у Львівському університеті (1812 – 1939) [Текст] / Лещак Т.В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / Ред.кол. О.Г. Мороз, Н.В. Гузій (відповідальні редактори) та інші. –– К.: НПУ, 2005. – Вип. 3 (13). – С. 82 – 85.
  2. Лещак Т.В. Питання педагогічної підготовки у Львівському університеті XVII-XIX ст. у контексті загальноєвропейських освітніх процесів [Текст] / Т.В. Лещак // Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Збірник наукових праць. Частина ІІ. – К.: Міленіум, 2005. – С. 202 – 210.
  3. Лещак Т.В. Podręcznik Edwarda Milde jako źródło wykształcenia nauczycieli na Uniwersytecie Lwowskim pierwszej połowy wieku XIX [Текст] / Teodor Leszczak // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. – XXV. – S. 209 – 214.
  4. Лещак Т.В. Університетські підручники з педагогіки кінця ХІХ – поч. ХХ ст. як джерело змісту педагогічної освіти у Львівському університеті [Текст] / Лещак Т.В. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Серія : Педагогіка та психологія. – Вип. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2012. – С. 63 – 73.
  5. Лещак Т.В. Становлення світської педагогічної освіти у Львівському університеті в останній третині ХІХ століття / Теодор Лещак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2014. – № 1. – С. 31 – 35.
  6. Лещак Т.В. Магістерська програма з педагогіки як джерело змістового компоненту педагогічної підготовки студентів Львівського університет у міжвоєнний період / Teodor Leszczak // Pedagogika. – T. ХХІІІ. – Częstochowa : Prace naukowe Akademii im. Jana Dlugocza, 2014. – S. 415 – 430.
  7. Лещак Т.В. Universytet Lwowski jako przedmiot polityki rzadu austriackiego na tle relacji ukrainsko–polskich / Teodor Leszczak // Szkolnictwo i oswiata w Galicji 1772 – 1918. – Galicja i jej dzidzictwo. – Tom 22. – Rzeszow, 2015. – S. 355 – 357.

Scientific biography

1995 – випускник Львівської гуманітарної гімназії (нині – Класична гімназія при ЛНУ імені Івана Франка)

1995 – 2000 – студент історичного факультету ЛНУ імені Івана Франка. Диплом з відзнакою.

2000 – 2003 – аспірант кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ імені Івана Франка.

з 2000 – вчитель історії Класичної гімназії при ЛНУ імені Івана Франка

2003 – 2015 – асистент кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ імені Івана Франка.

2014 – кандидат педагогічних наук.

Тема дисертації: Організаційно-дидактичні аспекти підготовки вчителя у Львівському університеті (1812-1939 рр.)

з 2015 – доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ імені Івана Франка.

Член Редколегії видання “Енциклопедія Львівського Університету” (2002 – 2014)

Громадська діяльність: Всеукраїнське педагогічне товариство імені Григорія Ващенка, Львівське філософське товариство імені Казимира Твардовського, Львівська обласна ліга інтелектуальної творчості.

Schedule

Page with teachers schedule not found!