Лещак Теодор Володимирович

Посада: доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-65

Електронна пошта: teodor.leshchak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

• історія та сучасність університетської освіти у світі і в Україні
• еволюція професійної системи підготовки педагогів для середньої та вищої освіти
• організація інтелектуального дозвілля учнівської та студентської молоді
• теорія і практика самоосвіти

Курси

Вибрані публікації

obkladynka-tytul

Теодор Лещак

Організація інтелектуального дозвілля школярів

Навчально-методичний посібник

Львів. Манускрипт. 2016.

160 с.

Сторінка книги у мережі facebook

 

 

Головні наукові публікації:

 1. Лещак Т.В. Внесок галицьких педагогів у розвиток педагогічної освіти у Львівському університеті (1812 – 1939) [Текст] / Лещак Т.В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / Ред.кол. О.Г. Мороз, Н.В. Гузій (відповідальні редактори) та інші. –– К.: НПУ, 2005. – Вип. 3 (13). – С. 82 – 85.
 2. Лещак Т.В. Питання педагогічної підготовки у Львівському університеті XVII-XIX ст. у контексті загальноєвропейських освітніх процесів [Текст] / Т.В. Лещак // Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Збірник наукових праць. Частина ІІ. – К.: Міленіум, 2005. – С. 202 – 210.
 3. Лещак Т.В. Podręcznik Edwarda Milde jako źródło wykształcenia nauczycieli na Uniwersytecie Lwowskim pierwszej połowy wieku XIX [Текст] / Teodor Leszczak // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. – XXV. – S. 209 – 214.
 4. Лещак Т.В. Університетські підручники з педагогіки кінця ХІХ – поч. ХХ ст. як джерело змісту педагогічної освіти у Львівському університеті [Текст] / Лещак Т.В. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Серія : Педагогіка та психологія. – Вип. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2012. – С. 63 – 73.
 5. Герцюк Д.Д., Лещак Т.В. Організаційно-змістові аспекти підготовки педагогічних кадрів у Львівському університеті (1812 – 1918 рр.) // Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, проблеми, перспективи: у 3-х томах. Т.3. педагогічна думка, освіта, персоналії: теоретичний, історичний, компаративістський підходи : Зб. наук. пр. / За ред. М. Євтуха, Д. Герцюка, К. Шмида. – Л. : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 252 – 272.
 6. Лещак Т.В. До питання про науково-педагогічні дослідження у Львівському університеті міжвоєнного періоду // Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, проблеми, перспективи: у 3-х томах. Т.3. педагогічна думка, освіта, персоналії: теоретичний, історичний, компаративістський підходи : Зб. наук. пр. / За ред. М. Євтуха, Д. Герцюка, К. Шмида. – Л. : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 273 – 279.
 7. Лещак Т.В. Правова основа педагогічної підготовки студентів Львівського університету в контексті еволюції освітнього законодавства Другої Речі Посполитої  // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2013. – Вип. 29. – С. 214 – 222.
 8. Лещак Т.В. Становлення світської педагогічної освіти у Львівському університеті в останній третині ХІХ століття / Теодор Лещак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2014. – № 1. – С. 31 – 35.
 9. Лещак Т.В. Магістерська програма з педагогіки як джерело змістового компоненту педагогічної підготовки студентів Львівського університет у міжвоєнний період / Teodor Leszczak // Pedagogika. – T. ХХІІІ. – Częstochowa : Prace naukowe Akademii im. Jana Dlugocza, 2014. – S. 415 – 430.
 10. Лещак Т.В. Universytet Lwowski jako przedmiot polityki rzadu austriackiego na tle relacji ukrainsko–polskich / Teodor Leszczak // Szkolnictwo i oswiata w Galicji 1772 – 1918. – Galicja i jej dzidzictwo. – Tom 22. – Rzeszow, 2015. – S. 355 – 357.
 11. Лещак Т.В. До питання про створення й функціонування кафедри педагогіки у Львівському університеті у 30-х роках ХХ ст. / Теодор Лещак // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2016. – Вип. 30. – С. 188 – 198.
 12. Лещак Т.В. Інтелектуальні ігри у початковій школі: організаційні та методичні аспекти стаття // Учитель початкової школи. – №7, 2018. – С. 18 – 23.

Наукова біографія

1995 – випускник Львівської гуманітарної гімназії (нині – Класична гімназія при ЛНУ імені Івана Франка)

1995 – 2000 – студент історичного факультету ЛНУ імені Івана Франка. Диплом з відзнакою.

2000 – 2003 – аспірант кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ імені Івана Франка.

з 2000 – вчитель історії Класичної гімназії при ЛНУ імені Івана Франка

2003 – 2015 – асистент кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ імені Івана Франка.

2014 – кандидат педагогічних наук.

Тема дисертації: Організаційно-дидактичні аспекти підготовки вчителя у Львівському університеті (1812-1939 рр.)

з 2015 – доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ імені Івана Франка.

Член Редколегії видання “Енциклопедія Львівського Університету” (2002 – 2014)

Член Редколегії видання “Історія Львівського Університету” (з 2018)

Громадська діяльність: Всеукраїнське педагогічне товариство імені Григорія Ващенка, Львівське філософське товариство імені Казимира Твардовського, Львівська обласна ліга інтелектуальної творчості.

Розклад