Побачив світ черговий випуск Вісника Львівського університету. Серія Педагогічна

03.11.2021 | 16:03

Актуально!

У видавництві Львівського університету побачив світ  випуск 35 Вісника Львівського універистету. Серія педагогічна.

Видання  відповідно до наказу МОН України від 15.04.2021 р. № 420   включено до Переліку фахових видань України (Категорія «Б») зі спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки, 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта, 015 Професійна освіта, 016 Спеціальна освіта, 231 Соціальна робота

У Віснику розглянуто актуальні проблеми професійної освіти, організації освітнього простору, окремі аспекти історико-педагогічних досліджень та порівняльної педагогіки.

Статті у виданні перевірені на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl

Зі змістом публікацій Вісника можна ознайомитися  на сайті факультету Рубрика Наука/Вісник

Редакційна колегія Вісника