Розклад ліквідації академзаборгованості студентами (форма № 2)

18.01.2018 | 18:19

Розклад ліквідації академічної заборгованості студентами

факультету педагогічної освіти

за зимову заліково-екзаменаційну сесію 2017– 2018 н.р.

Талон №2

Назва дисципліни Форма звітності Викладач Дата ліквідації
 
1.  

Іноземна мова

 

 

залік

асист. Рижа А. В., Рутар А.І., Масюкевич Ю.М.

Матвієнків О.С.

22.01. 2018 р.

12.30. год.

Каф.іноз.мов для гуман. наук

2. Вступ до спеціальності

 

екзамен доц. Субашкевич І. Р. 22.01.2018р.

13.00 год.

3. Невропатологія з неврологічними основами логопедії екзамен доц. Матвієнко Ю.О. 22.01.2018р.

12.00 год.

4. Етика та психологія сімейного життя залік/екзамен доц. Субашкевич І. Р. 22.01.2018р.

13.00 год.

5. Клініка інтелектуальних порушень та патопсихологія  

екзамен

 

доц. Сулятицький І.В.

22.01.2018р.

12.00 год.

6. Арт-терапія в освіті та соціальній сфері залік асист.

Призванська Р.А.

22.01.2018р.

14.30 год.

7. Методика ранньої діагностики та корекції дітей з ТПМ  

залік

 

асист. Породько М.І.

 

22.01.2018р.

11.30 год.

8. Музичний  інструмент екзамен ст.викл. Дрібнюк НТ. 22.01.2018р.

11.30 год

9. Дидактика  та педагогічні технології в ПШ екзамен  проф.Мачинська Н.І. 22.01.18 р.

12.00

10. Педагогічні технології в ПШ екзамен проф.Мачинська Н.І. 24.01.18 р.

12.00

11. Сучасна українська мова з практикумом екзамен доц. Крохмальна Г.І. 22.01.18 р.

12.00

12. Педагогічні проектування  у проф. діяльн. вчителя екзамен  доц. Войтович А.Ю. 22.01.18 р.

12.00

13. Методика навчання суспільствознавства екзамен  доц.Войтович А.Ю. 22.01.18 р.

12.00

14. Педагогічний проект в ПДВ залік  доц.Лах М.Р. 22.01.18 р.

12.00

15. Теорія та методика спів впраці з родинами залік доц. Лах М.Р. 22.01.18 р.

12.00

16. Практикум усного і писемного мовлення (ін.мова) екзамен асист. Задунайська Ю.В. 22.01.18 р.

12.00

17 Декоративно прикладне мистецтво екзамен асист. Нежура Т.В. 22.01.18 р.

12.00

18 Основи природознавства залік доц. Білан О.І. 23.01.18 р.

12.

19 Педагогіка дошкільна екзамен доц.Лозинська С.В. 23.01.18 р.

12.00

20 Теорія та методика виховання екзамен доц. Деркач Ю.Я. 23.01.18 р.

12.00

21 Математика з основами методики навчання  математики в поч..  школі екзамен Доц. Василенко І.Я. 23.01.18 р.

12.00

 22 Педагогічна творчість Залік Доц. Караманов О.В. 23.01.18 р.

12.00

23 Основи науково-педагогічних досліджень Екзамен Доц. Ковальчук Л.О. 23.01.18

12.00

24 Основи науково-педагогічних досліджень Екзамен Доц. Горук Н.М.  23.01.18

12.00

25 Технічні засоби навчання залік доц. Лобода В.В. 23.01.18 р.

12.00 год.

26 Основи психотренінгу осіб з ТПМ залік доц. Сікорська Л.Б. 23.01.2018р.

13.00 год.

27 Основи психології та психотерапії залік доц. Сікорська Л.Б. 23.01.2018р.

13.00 год.

28 Основи психокрекції та психоконсультування  осіб ТПМ  Іспит доц. Сікорська Л.Б. 23.01.2018р.

13.00 год.

29 Психолого-педагогічна діагностика та відбір у спецзаклади

 

 

залік

 

асист. Сайко Х.Я.

 

23.01.2018р.

12.00 год.

30 Спецметодика з соціально-побутової орієнтації

 

екзамен асист. Лозинський В.Є. 23.01.2018р.

15.00 год.

 

31

Спецметодика природознавства залік асист. Лозинський В.Є. 23.01.2018р.

15.00 год.

32 Спецметодика побутової хімії та фізики залік асист. Лозинський В.Є. 23.01.2018р.

15.00 год.

33 Практика залік асист. Сайко Х.Я. 23.01.2018р.

12.00 год.

34 Безпека життєдіяльності та цивільний захист залік доц. Писаревська С.В. 23.01.2018р.

12.00 год.

35 Економіка

 

екзамен                 проф.

Стефанишин О.В.

23.01.2018р.

12.00 год.

36 Основи підпримницької діяльності екзамен проф.

Стефанишин О.В.

23.01.2018р.

12.00 год.

37 Теорія та методика ФЕМУ екзамен Гарасимів С.Ю. 24.01.18 р.
 

38

 

Релігієзнавство

 

залік

 

доц. Колесник І. М.

24.01.2018р.

11.00 год. Каф.теорії та історії культури

вул. Університетська 1

39 Логіка залік  доц. Бовтач С.В. 24.01.18 р.

12.00

40 Історія української культури  

екзамен

асист. Власевич Т.В. 24.01.2018р.

15.00 год., ауд. 357, вул. Університетська 1

41 Спецметодики з математики

 

екзамен проф.

Островський І.П.

24.01.2018р.

14.00 год.

 

42 Історія Львівського університету екзамен Доц. Качмар  В.М.

 

24.01.18 12.00

А.248 (гол.корпус)

 

43.

Соціальні проблеми сучасного суспільства екзамен  

асист. Химович О.С.

25-26  01. 2018р.

12.00-13.00 год.

Ауд.318, вул. Університетська 1

44 Логопедія екзамен ст.в. Бущак О.О. 25.01.2018р.

13.00 год.

     45 Спецметодика розвитку мовлення екзамен доц. Фалинська З.З. 25.01.2018р.

13.00 год.

 

46

Диференційоване навчання та стандартизоване оцінювання в інклюзивному просторі  

залік

 

доц. Ферт О.Г.

 

25.01.2018р.

13.00 год.

47 Основи інклюзивної педагогіки екзамен Доц. Ферт О.Г. 25.01.2018р.

13.00 год

48 Практика залік ст.в. Бущак О.О. 25.01.2018р.

13.00 год.

49 Спецметодика української мови екзамен доц. Фалинська З.З. 25.01.2018р.

13.00 год.

    50 Практика (ФПЛ 42) залік асист. Сайко Х.Я. 23.01.2018р.

12.00 год.

     51 Менеджмент соціально-педагогічної роботи та соціально-педагогічне консультування  

екзамен

 

доц. Фалинська З.З.

 

25.01.2018р.

13.00 год.

     52 Християнська етика залік Доц. Васьків А.Ю. Бойко І.М. 25.01.18 р.

12.00

     53  

 

Етика та естетика

 

 

залік

 

 

асист. Пасічник І. Я.

26.01.2018р.

13.00 год. Каф.теорії та історії культури

вул. Університетська 1

   54  

Соціологія

 

залік

 

доц. Ровенчак О.А.

26.01.2018р.

каф. соціології

вул.

Університетська 1

    55 Історія України екамен доц. Дух О.З

доц. Целуйко О.П.

25.01.2018

10.00 а.337 (Університетська, 1)

    56 Основи інформатики з елементами  програмування Екзамен доц. Сибіль  Ю.М. Кафедра  програмування , тел. 260-47-57
    57 Дисципліни вільного вибору Залік Відповідні навчальні  дисципліни  і викладачі (22-26.01)

 

Декан                                          доц. Герцюк Д.Д.