V Міжнародна наукова конференція Української асоціації дослідників освіти

27.06.2021 | 00:59

24 червня 2021 року доценти кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка Олексій Караманов, Юлія Заячук, Наталія Горук взяли участь у V Міжнародній науковій конференції Української асоціації дослідників освіти (УАДО) «Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження» (the Fifth UERA Scientific Conference ‘Implementation of European Standards into Ukrainian Educational Research). Доповідь Наталії Горук, яка вже шостий рік поспіль є членом правління УАДО, на тему «Неформальна освіта жінок як засіб самореалізації та професійного вдосконалення» була присвячена гендерній тематиці і стосувалася порівняльних досліджень в галузі неформальної освіти жінок. У виступі доповідачка розкрила головні напрями та особливості формування змісту неформальної освіти жінок, виокремила мотиви участі жінок у програмах неформальної освіти і визначила внутрішні та зовнішні бар’єри, які перешкоджають жінкам навчатися у дорослому віці.

Доповідь Юлії Заячук зосередила увагу на формуванні у магістрантів компетентності організації освітнього простору (на прикладі навчальної дисципліни «Експертна діяльність в галузі освіти»). Задачу підготовки
професіоналів, здатних забезпечити процес організації освітнього простору покликана розв’язати нова ОПП «Організація освітнього простору: управління та експертиза» магістерського рівня зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», акредитована кафедрою загальної педагогіки та педагогіки вищої школи ЛНУ імені Івана Франка. У доповіді розкрито мету і призначення однієї з нормативних дисциплін цієї програм – дисципліни «Експертна діяльність в галузі освіти». Наведено приклад практичної роботи, яка пропонується магістрантам в рамках означеної дисципліни, – проведення анкетування експертів методом Дельфі, призначеного для наукового прогнозування. Показано досягнуті магістрантами у межах поставленого завдання результати дослідження, об’єктом якого ними було обрано ризики, що виникають у просторі вищої освіти в контексті сучасних змін глобальної освітньої динаміки та спроби спрогнозувати їхні наслідки.

У доповіді Олексія Караманова йшлося про різні аспекти та особливості проектування персонального середовища навчання для студентів в умовах пандемії. Зокрема, було звернено увагу на вихідних елементах цього середовища, дидактичних особливостей його проектування та оптимальних можливостях застосування в сучасних умовах, проаналізовано роботу студентів на лекційних та семінарських заняттях (у межах авторського курсу «Організація персонального середовища навчання у середній та вищій школі») та проведено оцінку виконуваних ними проектів, що засвідчило актуальність персонального середовища навчання як елементу нового освітнього простору для інтеграції знань та урахування різних міждисциплінарних аспектів викладання.

Учасники Конференції мали змогу прослухати майстер-класи про особливості створення інформаційних баз даних, керування даними дослідження та розвиток цифрової компетентності викладача, взяли активну участь у дискусійних групах «Потенціал освітніх досліджень для Нової української школи й інновації в українському законодавстві та їхній вплив на розвиток освіти і науки», «Вища освіта в умовах викликів сьогодення» та «Гендерні студії в суспільстві, освіті і науці». Конференція УАДО стала знаковою подією освітньої наукової спільноти, оскільки створила платформу для науковців з України, Туреччини, Польщі, Австралії, Індії, Гонконгу, Італії, на якій вони мали змогу поділитися своїми баченнями розвитку освіти, презентувати власні дослідження та обговорити сучасні тенденції освітніх досліджень в контексті інтернаціоналізації, глобалізації, демократизації та сучасних викликів, спричинених пандемією Соvid-19.

Конференція завершилася обміном думками та враженнями учасників заходу щодо актуальних проблем розвитку сучасної освіти в Україні.

Олексій Караманов, Юлія Заячук, Наталія Горук