Відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Музейна педагогіка в контексті викликів сучасної освіти»,

25.09.2022 | 21:16

1 вересня 2022 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Музейна педагогіка в контексті викликів сучасної освіти», яка стала знаковою подією для факультету педагогічної освіти, кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, Науково-навчальної лабораторії музейної педагогіки Університету, а також для всієї університетської академічної спільноти.

Конференцію присвятили аналізу сучасного стану теоретичних та прикладних досліджень у галузі музейної педагогіки – міждисциплінарної освітньої технології, яка розвивається у сфері академічної та неформальної освіти, охоплюючи різні форми комунікації, актуальні просвітницькі програми та культурні практики.

З вітальним словом перед присутніми виступили проректор з наукової роботи Львівського університету, академік НАН України, професор Роман Гладишевський; президент Малої академії наук України, академік НАН і НАПН України, професор Станіслав Довгий; директор Інституту педагогіки НАПН України, академік НАПН України, віцепрезидент НАПН України, професор Олег Топузов; директор КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Павло Хобзей; заступниця директора з питань розвитку Музею народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького Леся Гарасим; декан факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка Дмитро Герцюк. У вітальних словах представники освітньо-наукового середовища наголошували на важливості теоретичних і прикладних досліджень у галузі музейної педагогіки, яка охоплює різні наукові дисципліни – історію, педагогіку, психологію, мистецтво, філологію, літературу, а відтак має міждисциплінарний характер та широкі можливості для організації міжнародної співпраці.

Останнє підтверджено партнерськими організаціями конференції, серед яких варто виокремити Національну академію педагогічних наук України, Національний центр «Мала академія наук України», Ягєллонський університет, Університет мистецтв в Познані, Сілезький університетом у Катовіце (Польща), університет Палацького в Оломоуці (Чехія), Пряшівський університет (Словаччина), Лейденський університет (Нідерланди), Патрський університет та Університет Західної Аттики (Греція), Педагогічний музей (Україна), Музей палацу Короля Яна ІІІ у Вілянуві (Польща), Асоціацію музейних педагогів Італії.

Головним акцентом конференції була презентація україснького та зарубіжного досвіду у галузі музейної педагогіки, зокрема, під кутом зору співпраці Науково-навчальної лабораторії музейної педагогіки Університету (завідувач – Олексій Караманов, професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Львівського університету) з «Форумом музейних едукаторів» (Польща), методологічним центром музейної педагогіки Моравського земського музею в Брно (Чехія), Асоціацією «Музейних наукових дебатів для початкової та середньої школи» (Нідерланди), Асоціацією музейних педагогів Італії та інших інституцій.

Тематика доповідей конференції на пленарному засіданні охоплювала широкий спектр питань – від осмислення технологій реалізації музейно-педагогічних інновацій в Україні (Р. Маньковська), сучасних викликів для музейних педагогів в європейських країнах (E. Matteuzzi, M. Spierings, P. Sobanova, M. Mannova та розуміння музейної педагогіки крізь призму історичної освіти (С. Терно) – до ролі музейної педагогіки в кризові часи (М. Szeląg, D. Kalessopoulou), осмислення її через формування різних соціальних компетенцій (R. Pater), емоцій та почуттів (J. Skutnik), візуалізації життя людини (О. Червонюк).

Своєрідним підсумком пленарного засідання стала презентація навчально-методичного посібника з музейної педагогіки «Культурно-мистецький простір Львова: «Варіації прекрасного»», виданого у співпраці Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Науково-навчальної лабораторії музейної педагогіки та ЗСШ № 50 м. Львова, який ініціювали професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Олексій Караманов та вчителька мистецтва вищої кваліфікаційної категорії, вчителька-методистка ЗСШ № 50 м. Львова, Заслужена вчителька України Ірина Ласкій.

Після перерви конференція продовжила свою роботу у межах чотирьох дискусійних панелей – «Освітня політика музеїв в контексті глобалізації, пандемії COVID-19 та воєнного стану», «Віртуальний освітній простір музею в умовах онлайн-навчання», «Музейна педагогіка у взаємодії середньої та вищої школи», «Сучасні музейно-педагогічні практики в Україні та за кордоном».

З-поміж доповідей варто виокремити виступи, присвячені аналізу методологічних аспектів музейної драматургії (А. Горовий), пошуку оптимальної моделі удосконалення фахових компетентностей музейних педагогів (Л. Гайда), освітнім онлайн-продуктам Педагогічного музею України (О. Міхно), особливостям впровадження освітніх івентів в педагогічну діяльність музеїв (Г. П’ятакова), ролі музейної педагогіки як засобу підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти (Т. Равчина), осмисленню музейної педагогіки крізь призму емоційного інтелекту (В. Федина), музейному волонтерству (О. Железник) тощо.

Під час конференції були виголошені привітання від різних українських та міжнародних інституцій, які виявили неабиякий інтерес до встановлення контактів та поглиблення співпраці у галузі музейної педагогіки з Львівським національним університетом імені Івана Франка.

Жвавий та динамічний характер конференції підкріплювався рефлексіями учасників щодо актуальних питань музеології, культурно-освітньої діяльності музеїв та сучасних освітніх технологій.

 

Олексій Караманов

 • IMG_5677
 • IMG_5685
 • IMG_5692
 • IMG_5716
 • IMG_5721
 • IMG_5730
 • IMG_5731
 • IMG_5738
 • IMG_5743
 • IMG_5748
 • IMG_5758
 • IMG_5770
 • IMG_5783
 • IMG_5784
 • IMG_5801