Відкрите лекційне заняття асистентки кафедри початкової та дошкільної освіти Галюки О. С.

29.04.2024 | 20:03

30 квітня, у вівторок, о 13.30 год відбудеться відкрите лекційне заняття з освітнього компонента «Освітологія» на тему: «Формальне й неформальне лідерство в освіті» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 012 «Дошкільна освіта» і 013 Початкова освіта.

Формат проведення – дистанційний.

Лінк доступу:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4Xu7-C3bkH6zGlyMoBQyLmnq-wA1ibBEjLdkvbs-VJ81%40thread.tacv2/1706598913862?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%222264a4de-5d07-4d4d-8cc2-b02736a8d9ec%22%7d