Зустріч студентів із деканом з питань організації та проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії

23.11.2022 | 08:31

Хей, усім привітик!🙋🏼‍♀️

Вже зовсім скоро розпочнеться важливий етап для кожного студента під назвою СЕСІЯ

Не знаєте, де знайти розклад, цікавлять питання щодо формату тощо?🤔

Тоді ловіть чудову нагоду, усі  питання, що Вас цікавлять щодо зимової залікової та екзаменаційної сесії Ви зможете поставити деканові нашого факультету Дмитрові Герцюку на онлайн – зустрічі!🤩

📝Коли?
28 листопада о 15:30

📝Де?
На Платформі Teams

📎Покликання на зустріч:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDA0ZjhmMjktMjk5OS00MzcyLWE5NDQtY2Y1MjBiYmViM2Fk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%224e442373-a934-4b5d-b65c-c603d773163c%22%7d