Графік проведення заліків

ГРАФІК

ПРОВЕДЕННЯ ЗАЛІКІВ

Курс      ІVI       Форма навчання  денна

Семестр      І        Навчальний рік     2017-2018

 

Назва предмету Прізвище та ініціали викладача Дата Група
Іноземна мова асист. Матвієнків О.С.

асист. Джулик О.І.

19.12.2017 ФПД-11
Анатомія, фізіологія та патологія дітей з основами велеології доц. Матвієнко С.В. 19.12.2017
Художня праця та основи дизайну асист. Назарук Л.М.

асист. Нежура Т.В.

20.12.2017
Іноземна мова асист. Матвієнків О.С.

асист. Джулик О.І.

асист. Гнатів Р.Я.

19.12.2017 ФПД-21

ФПД-22

Основи природознавства з методикою доц. Білан О.І. 20.12.2017 ФПД-21
ФПД-22
Дисципліни вільного вибору 19.12.2017 ФПД-21

ФПД-22

Культура мовлення і виразне читання доц. Жаркова Р.Є. 14.12.2017 ФПД-21
20.12.2017 ФПД-22
Дошкільна лінгводидактика асист. Табака О.М. 18.12.2017 ФПД-31
15.12.2017 ФПД-32
Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень асист. Гарасимів Я.Ю. 14.12.2017 ФПД-31
20.12.2017 ФПД-32
Фізичне виховання асист. Лібович Х.В. 19.12.2017 ФПД-31

ФПД-32

Основи інклюзивної педагогіки доц. Ферт О.Г. 15.12.2017 ФПД-31
18.12.2017 ФПД-32
Технічні засоби навчання доц. Лобода В.В. 18.12.2017 ФПД-41
14.12.2017 ФПД-42
Педагогічна творчість доц. Караманов О.В. 19.12.2017 ФПД-41
ФПД-42
Теорія та методика співпраці з родинами доц. Лах М.Р. 14.12.2017 ФПД-41
20.12.2017 ФПД-42
Педагогічне проектування в професійній діяльності вихователя доц. Лах М.Р. 20.12.2017 ФПД-41
ФПД-42
Християнська етика доц. Васьків А.Ю. 20.12.2017 ФПД-41
ФПД-42
Іноземна мова доц. Бобаль Н.Р.

асист. Мікула О.І.

асист. Красівський О.М.

асист. Знась О.Ф.

19.12.2017 ФПШ-11

ФПШ-12

Сучасна українська мова з практикумом доц. Стахів. М.О. 20.12.2017 ФПШ-11
ФПШ-12
Дитяча література з методикою навчання літературного читання проф. Мацевко-Бекерська Л.В. 19.12.2017 ФПШ-11
ФПШ-12
Вступ до спеціальності з основами педагогіки проф. Мачинська Н.І. 18.12.2017 ФПШ-11
15.12.2017 ФПШ-12
Іноземна мова доц. Бобаль Н.Р.

асист.Красівський О.М.

асист. Гнатів Р.Я.

асист. Знась О.Ф.

19.12.2017 ФПШ-21

ФПШ-22

Методика навчання української мови доц. Стахів М.О. 20.12.2017 ФПШ-21
ФПШ-22
Дисципліни вільного вибору 19.12.2017 ФПШ-21

ФПШ-22

Каліграфія асист. Ростикус Н.П. 15.12.2017 ФПШ-21
18.12.2017 ФПШ-22
Етика та естетика доц. Пасічник І.Я. 18.12.2017 ФПШ-31
ФПШ-32
ФПШ-33
Фізичне виховання асист. Лібович Х.В. 19.12.2017 ФПШ-31
ФПШ-32
ФПШ-33
Образотворче мистецтво з методикою навчання асист. Новосельська Н.Т. 20.12.2017 ФПШ-31
19.12.2017 ФПШ-32
18.12.2017 ФПШ-33
Педагогічна майстерність і основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання доц. Равчина Т.В. 20.12.2017 ФПШ-41
ФПШ-42
ФПШ-43
ФПШ-44
Основи хореографії з методикою начання асист. Призванська Р.А. 15.12.2017 ФПШ-41
ФПШ-42
14.12.2017 ФПШ-43
ФПШ-44
Логіка доц. Бовтач С.В. 19.12.2017 ФПШ-41
ФПШ-42
ФПШ-43
ФПШ-44
Країнознавство країни, мову якої вивчають доц. Нос Л.С. 14.12.2017 ФПШ-41
ФПШ-42
Дошкільна педагогіка доц. Лозинська С.В. 19.12.2017 ФПШ-43
Музикотерапія і логоритміка асист. Призванська Р.А. 18.12.2017 ФПШ-44
Іноземна мова асист. Масюкевич Ю.М.

асист. Рижа А.В.

19.12.2017 ФПЛ-11
Основи медіаграмотності асист. Субашкевич І.Р. 14.12.2017
Риторика та культура мовлення спеціального педагога доц. Жаркова Р.Є. 19.12.2017
Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, цивільний захист та сестринська справа) доц. Петришин Р.С. 14.12.2017
Іноземна мова асист. Рижа А.В.

асист. Рутар А.І.

19.12.2017 ФПЛ-21
ФПЛ-22
Основи науково-педагогічних  досліджень доц. Горук Н.М. 20.12.2017 ФПЛ-21
15.12.2017 ФПЛ-22
Основи психотренінгу та психокорекції осіб із ТПМ доц. Сікорська Л.Б. 14.12.2017 ФПЛ-21
ФПЛ-22
Дисципліни вільного вибору 19.12.2017 ФПЛ-21

ФПЛ-22

Етика та естетика асист. Пасічник І.Я. 18.12.2017 ФПЛ-31
Безпека життєдіяльності та цивільний захист доц. Писаревська С.В. 14.12.2017
Гігієна дітей і підлітків у системі корекційної освіти доц. Матвієнко С.В. 20.12.2017
Спецметодика розвитку мовлення, початкового навчання мови та каліграфії доц. Фалинська З.З. 20.12.2017
Етика та естетика асист. Пасічник І.Я. 18.12.2017 ФПЛ-32
Безпека життєдіяльності та цивільний захист доц. Писаревська С.В. 14.12.2017
Гігієна дітей і підлітків у системі корекційної освіти доц. Матвієнко С.В. 19.12.2017
Основи психотренінгу осіб з ТМП доц. Сікорська Л.Б. 18.12.2017 ФПЛ-41
Методика ранньої діагностики та корекції розвитку дітей з ТМП асист. Породько М.І. 18.12.2017
Основи психопатології та психотерапії доц. Сікорська Л.В. 20.12.2017
Психолого-педагогічна діагностика та відбір у спецзаклади асист. Сайко Х.Я. 14.12.2017
Диференційоване навчання та стандартизоване оцінювання в інклюзивному просторі доц. Ферт О.Г. 20.12.2017
Спецметодика природознавства асист. Лозинський В.Є. 20.12.2017 ФПЛ-42
Спецметодика побутової фізики та хімії асист. Лозинський В.Є. 19.12.2017
Психолого-педагогічна діагностика та відбір в спецзаклади асист. Сайко Х.Я. 14.12.2017
Арт-терапія в освіті та соціальній сфері асист. Призванська Р.А. 20.12.2017
Соціологія доц. Ровенчак О.А. 14.12.2017 ФПС-11
Іноземна мова доц. Джулик О.І.

асист. Гнатів Р.Я.

19.12.2017
Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування доц. Лобода В.В. 20.12.2017
Іноземна мова асист. Масюкевич Ю.М. 19.12.2017 ФПС-21
Дисципліни  вільного вибору 15.12.2017
Охорона праці доц. Писаревська С.В. 19.12.2017
Етика і психологія сімейного життя асист. Субашкевич І.Р. 20.12.2017
Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей доц. Корнят В.С. 14.12.2017 ФПС-31
ФПС-32
Безпека життєдіяльності та цивільний захист доц. Писаревська С.В. 19.12.2017 ФПС-31
ФПС-32
Релігієзнавство доц. Колесник І.М. 20.12.2017 ФПС-31
ФПС-32
Соціальний супровід сім”ї асист. Верхоляк М.Р. 15.12.2017 ФПС-41
14.12.2017 ФПС-42
Спеціалізовані служби в соціальній сфері асист. Верхоляк М.Р. 20.12.2017 ФПС-41
ФПС-42
Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу асист. Субашкевич І. Р. 15.12.2017 ФПС-41
ФПС-42
Основи охорони праці в соціальній сфері доц. Писаревська С.В. 19.12.2017 ФПС-41
ФПС-42
Економіка проф. Стефанишин О.В. 18.12.2017 ФПС-41
ФПС-42
Іноземна мова професійного спрямування доц. Лах М.Р. 14.12.2017 ФПД-51м
Основи психологічного консультування доц. Сікорська Л.Б. 18.12.2017
Сенсорне виховання дітей дошкільного віку проф. Квас О.В. 19.12.2017
Психологічна допомога сім’ї асист. Сайко Х.Я. 14.12.2017
Іноземна мова професійного спрямування асист. Собчук-Ліва А.А. 20.12.2017 ФПШ-51м
Новітні комунікаційні технології в освіті (англійською мовою) доц. Лобода В.В. 19.12.2017
Сучасна англійська література для дітей (англійською мовою) доц. Деркач Ю.Я. 14.12.2017
Професійна підготовка вчителя початкової школи в зарубіжних країнах доц. Нос Л.С. 19.12.2017
Іноземна мова професійного спрямування асист. Собчук-Ліва А.А. 14.12.2017 ФПЛ-51м
Психотерапевтична робота з дітьми із психофізичними порушеннями та їх батьками проф. Островська К.О. 18.12.2017
Психологія особистості проф. Квас О.В. 19.12.2017
Менеджмент в освіті доц. Заячук Ю.Д. 05.12.2017 ФПШ-61м
Освітологія доц. Айзенбарт М.М. 01.12.2017

 

 

 

            Декан факультету                                                         доц. Герцюк Д.Д.