Наукові періодичні видання

Вісник. Обкладинка У збірнику наукових праць
Вісник Львівського університету. Серія педагогічна
розглядаються актуальні проблеми професійної підготовки фахівців у закладах вищої освіти, дидактики середньої і вищої шкіл, сучасного виховання, історичні й теоретичні аспекти розвитку української та зарубіжної освіти.
Видається з 1969 року.
Альманах Рідна Школа У збірнику наукових праць
Науковий альманах “Товариство “Рідна школа”: історія і сучасність”
публікуються наукові розвідки з історії і сьогодення української освіти і шкільництва.
Видається з 2001 року.
Матеріали звітних наукових конференцій. Обкладинка У збірнику наукових праць
Матеріали звітних наукових конференцій
факультету педагогічної освіти

друкуються щорічні результати наукових досліджень
викладачів та аспірантів факультету.

Видається з 2016 року.