09.02.2024 відбулось зібрання робочої групи Національного агенства з постакредитаційного моніторингу (ПМ) освітніх програм ЗВО за участю академіка КатериниОстровської

09.02.2024 | 14:58

09.02.2024 відбулось зібрання робочої групи Національного агенства з постакредитаційного моніторингу (ПМ) освітніх програм ЗВО. Спільне напрацювання алгоритму, розроблення моделі ПМ, яка б оптимізувала цей процес. Катерина Островська представляла ГЕР 01 і внесла пропозиції щодо удосконалення процесу постакредитаційного моніторингу.