ВІдбулася студентська науково-практична конференція “Сучасні тенденції та актуальні проблеми педагогінчої освіти”

07.04.2019 | 21:54
На факультеті педагогічної освіти відбулася ІV-а студентська науково-практична конференція «Сучасні  тенленції  та актуальні проблеми педагогічної освіти»
Основними  тематичними напрямами роботи конференції стали актуальні проблеми у галузі дошкільної, початкової та спеціальної освіти,  соціально-педагогічної діяльності,  педагогіки вищої школи,  методики навчання іноземної мови в закладах  дошкільної освіти та початковій школі,  організація інклюзивного освітнього середовища тощо.
Матеріали конференції будуть надруковані у збірнику тез доповідей «Сучасні   тенденції та актуальні проблеми педагогічної освіти. Матеріали ІV-ої студентської науково-практичної конференції».