Актуально! (Зі змінами) Вручення дипломів випускникам!

30.06.2022 | 11:03

1 липня 2022 року о 13:30 розпочнеться  вручення дипломів випускникам першого (бакалаврського) рівня здобуття вищої освіти  факультету педагогічної освіти. Вручення проходитиме  у актовій залі, ауд. 50 (вул. Туган-Барановського, 7).

Долучитися до перегляду і вітальних слів  можна  також за покликанням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a-SfLL1u7wT3zxZTYBipX50fsK_mElKzwf9xY9FP8xec1%40thread.tacv2/1656505416579?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22f42e7b73-4cdd-4bd7-ac70-b63731dc74dd%22%7d

З огляду на обмежену  кількість місць актової зали, вручення дипломів буде проведено  за  спеціальностями за таким графіком:

13.30  14.15 – спеціальність  013 Початкова освіта (денна/заочна форми)

14.20 -15.00 – спеціальність  012 Дошкільна освіта (денна/заочна форми)

15.05 – 15.40 – спеціальність 016  Спеціальна освіта (денна/заочна), Спеціальність 231 Соціальна робота (денна)

Запрошуємо випускників і викладачів на вручення дипломів!

Деканат.