Анонс! Науково-методичний семінар кафедри спеціальної освіти

24.10.2022 | 23:45

Шановне товариство!
27 жовтня 2022 року кафедра спеціальної освіти проводить науково-методичний
семінар на  цікаву, інформативну та пізнавальну тематику.
Та перед тим як подати короткі реферати виступів нагадаємо, що такі семінари
організовують з метою, щоб спікери мали змогу більш детально ознайомити
присутніх з колом власних зацікавлень і сторін заявленої теми.
Такі заходи не є звичним продовженням проведення занять. Вони швидше про професійну
сферу і про те, що в ній на сьогодні віртуозне і не завжди видиме.
На анонсованому семінарі ми представимо Вам три різні теми, серед яких:
“Національна гама підходів у наданні психологічної допомоги потребуючим”,
з якою виступить доцент Іван Сулятицький. Тут ми проговоримо про те, що
новітнього, цікавого і потрібного появилось на Україні за останні роки у
професійній допомозі людям при подоланні душевних викликів, появі ознак
неспокою, тривожності чи незгод.
– Другим анонсованим ракурсом на цьому семінарі буде роздум доцента
Зоряни Фалинської про не завжди видимі “Ролі ігрової діяльності у корекційно-
виховній роботі з дітьми старшого шкільного віку з розладами аутизму.”
Зоряна Зіновіївна якось заживить нам величність гри як ефективного засобу
формування розвивального середовища.
Не буде зайвим нагадати, що класики, що вивчали ігрову діяльність дитини,
вважали гру живим імпульсом зародження пізнавальних сил дитини і основоюю
перетворення ігрових дій в цілеспрямовані навчальні, провідним засобом навчання і виховання.
Безперечно, форма гри повина посісти колоритне місце в педагогічній взаємодії.
– Третім доповідачем буде викладач кафедри Олена Бущак про «Формувальне
оцінювання» як прийом, що найкраще дає змогу впроваджувати
компетентнісний підхід та визначати досягнення програмних результатів
навчання, зокрема і результати циклу практик. Кафедра спеціальної освіти
використовує інструменти формувального оцінювання і для визначення
навчальної траєкторії для проходження практики та допомагає визначити сильні
сторони студента та рівень опанування професійних навичок.

Запрошуємо всіх бажаючих. До зустрічі!