Відбувся науковий семінар «Сучасні вимоги та потреби дошкільної освіти в Україні»

01.10.2023 | 13:10

28 вересня на кафедрі початкової та дошкільної освіти відбувся науковий семінар «Сучасні вимоги та потреби дошкільної освіти в Україні» у дистанційному форматі. Семінар проводився в рамках святкування днів науки Львівського національного університету імені Івана Франка. Учасниками семінару були здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 012 Дошкільна освіта та науково-педагогічні працівники кафедри: проф. Мачинська Н. І., проф. Галян О. І., доц. Кобилецька Л. В., доц. Лозинська С. В., доц. Ростикус Н. П., доц. Собчук А. А. На науковому заході обговорювалися актуальні питання розвитку дошкільної освіти в Україні: проблеми професійної підготовки та професійного зростання вихователів закладів дошкільної освіти; формування професійних компетентностей у майбутніх фахівців в умовах закладу вищої освіти; організація інклюзивного освітнього середовища в ЗДО тощо. Значну увагу доповідачі зосередили на проблемах патріотичного виховання та на розвитку дітей засобами казки. Магістранти, як активні учасники семінару, продемонстрували значний практичний досвід у висвітленні окремих питань.

Анна Собчук, доцент кафедри

початкової та дошкільної освіти