Дні науки в університеті

18.05.2016 | 00:02

       На кафедрі початкової та дошкільної освіти відбувся теоретико-практичний семінар «Здоров’я та здоров’язберігаючі технології в професійній діяльності педагога» за участю лікаря-фізіолога, старшого викладача факультету психології Львівського державного університету внутрішніх справ Ясінського Вячеслава Петровича.20160517_153735

  Учасники семінару обговорили найбільш актуальну проблему – проблему здоров’я. Як зазначив у своєму виступі В.П. Ясінський, впровадження здоров’я зберігаючих освітніх технологій пов’язано з використанням медичних (медико-гігієнічних, фізкультурно-оздоровчих, лікувально-оздоровчих), соціально-адаптованих, екологічних здоров’язберігаючих технологій та технологій забезпечення безпеки життєдіяльності. Здоров’язберігаючі технології створюють безпечні умови для перебування, навчання та праці в школі, а також вирішують завдання раціональної організації виховного, навчально-виховного та освітнього процесу (з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм), відповідність навчального та фізичного навантажень віковим можливостям кожної особистості.

20160517_153750
Знання, володіння і застосування здоров’язберігаючих технологій є важливою складовою професійної компетентності сучасного викладача вищої школи, вчителя початкової школи та вихователя дошкільного закладу. Педагоги  у тісному взаємозв’язку з учнями, батьками, медичними працівниками, практичними психологами, соціальними педагогами та соціальними працівниками, усіма тими, хто зацікавлений у збереженні і зміцненні здоров’я дітей, спроможні створити здоров’язберігаюче освітнє середовище для повноцінного розвитку та становлення особистості на різних вікових етапах її розвитку.

20160517_154116