Додатковий конкурс на переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

03.03.2020 | 15:18

ПРО ОГОЛОШЕННЯ ДОДАТКОВОГО КОНКУРСУ НА ПЕРЕВЕДЕННЯ  СТУДЕНТІВ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

У зв’язку  із вивільнення  бюджетного місця

оголошується додатковий  конкурс

на  переведення    студентів на вакантне  місце державного замовлення

                               Спеціальність  012 Дошкільна освіта, ІІІ курс – 1 місце

Студентам, які претендують на переведення на навчання за кошти державного замовлення до 10 березня   2020 року подати в деканат факультету такі документи:

  • особисту заяву на ім’я Ректора Університету;
  • копію залікової книжки (останній семестровий контроль);
  • копії документів, що підтверджують належність до пільгових категорій (за наявності);
  • довідку про склад сім’ї та довідку про доходи повнолітніх членів сім’ї (за необхідності);
  • копії документів, що підтверджують активну участь студента у науковому або громадському житті (за наявності).

Декан факультету                                                   Дмитро Герцюк