Доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Юлія Заячук виступила з доповіддю на вебінарі Центру глобальної вищої освіти Оксфордського університету.

27.11.2022 | 11:06

22 листопада 2022 року доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Заячук Ю. Д. виступила з доповіддю на тему «Higher education in Ukraine: challenges and responses» на вебінарі Центру глобальної вищої освіти Оксфордського університету (the Centre for Global Higher Education, University of Oxford).

Доповідь для міжнародного академічного співтовариства була присвячена історії української вищої освіти, її теперішнім здобуткам та відповідям на виклики, спричинені руйнівними наслідками варварської військової агресії росії, що триває. У нинішній воєнний час важливо зберегти освітній і науковий потенціал України, співпрацювати з міжнародними партнерами. Лекція завершилася питаннями-відповідями та науковою дискусією з учасниками – представниками різних університетів світу.

https://www.researchcghe.org/events/cghe-seminar/higher-education-in-ukraine-challenges-and-responses/