ХІ міжфакультетська студентська наукова конференція «Актуальні проблеми освіти в Україні»

13.12.2017 | 20:20

 

12 грудня 2017 р. на кафедрі загальної та соціальної педагогіки факультету
педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася
ХІ міжфакультетська студентська наукова конференція «Актуальні проблеми освіти в
Україні». Зазначена конференція факультету педагогічної освіти має давні традиції,
користуючись неабиякою популярністю серед студентів Університету, які вивчали та
вивчають нормативні й вибіркові педагогічні курси, проходять педагогічну практику, а
головно – цікавляться актуальними освітніми проблемами.
Конференцію відкрили завідувач кафедри, доцент Тетяна Равчина, керівник
студентської наукової роботи кафедри, доцент Олексій Караманов, які подякували
студентам за інтерес до різних наукових проблем у галузі педагогіки та бажання
поділитися своїми міркуваннями з іншими.
У ході роботи конференції було заслухано понад 30 доповідей студентів
історичного, механіко-математичного, хімічного, географічного, філологічного,
філософського факультетів, факультету педагогічної освіти, іноземних мов. Тематика
порушених проблем була надзвичайно широкою та містила своєрідні «інформаційні
блоки», що розгорталися від питань організації демократичного середовища навчання,
ціннісних орієнтацій сучасної молоді – до принципів академічної свободи у навчанні; від
особливостей вивчення феномену козацької педагогіки та актуальних персоналій у сфері
освіти – до проблем педагогічного спілкування та інноваційних педагогічних технологій;
від питань інклюзивної освіти й соціальної педагогіки – до особливостей викладання
різних предметів у середній та вищій школі та застосування різних методів навчання.
Оригінальність, відкритість та демократичний характер доповідей студентів,
наявність великої кількості запитань засвідчили їхній справжній інтерес до конференції, а
тепла й творча атмосфера дала змогу широкого обміну думками, створила умови для
дискусії та діалогу довкола складних освітніх проблем і феноменів, які є дзеркальним
відображенням нашого суспільного життя.