Гостьова лекція на тему «Девіантна поведінка як наслідок впливу травматичних ситуацій» для студентів 2-го курсу спеціальності 231 «Соціальна робота»

28.03.2024 | 21:46

🙌🌱 25 березня в межах освітнього курсу «Соціальна профілактика девіантної поведінки» для студентів другого курсу спеціальності 231 «Соціальна робота» відбулася гостьова лекція на тему «Девіантна поведінка як наслідок впливу травматичних ситуацій», яку прочитала Вольнова Леся Миколаївна, заступника декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психосоматики та психології здоров’я, факультету психології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.

👩‍💻🔗Лекцію було проведено у змішаному форматі з використанням платформи ZOOM.

📚🫂 Проблема травматичного досвіду особистості як чинника девіантної поведінки, яку підняла у своїй лекції Леся Миколаївна. є надзвичайно актуальною і цікавою для студентів. Особливий інтерес студентів привернула проблема необхідності визначення науково-практичних підходів до виявлення взаємозв’язку посттравматичного стресового стану особистості з її досвідом перебування у травматичній ситуації, а також розгортання на осі часу різних варіантів можливої протиправної та адиктивної поведінки. Лекторка розглянула сутність девіантної поведінки та значення, яке їй надається соціумом, а також, як це впливає на оцінювання окремих поведінкових проявів постраждалих осіб; висвітлила умови, за яких вплив ситуації стає психотравмуючим, а також зміни, які відбуваються з постраждалою особистістю в різні періоди після переживання психотравмуючої події та стають чинниками девіацій. Детально доц. Вольнова Л.М. розкрила найбільш типові вияви девіантної поведінки у дорослих та неповнолітніх, які можуть активізуватися саме як реакція на травматичний вплив війни. Особливу увагу звернула на принципи роботи з постравматичними станами з метою попередження їх загострення та переходу у девіантні форми.

📝 👨‍🎓👩‍🏫Мультимедійна презентація, якою доповнювався навчальний матеріал, була цікавою і змістовною. Формат гостьової лекції передбачав запитання від студентів та дискусії у процесі їх обговорення. Студентів цікавили питання щодо руйнівного впливу на особистість психотравмуючих факторів війни, як чинників негативних психічних станів як у дорослих, так і у дітей. Жвава дискусія розгорнулась у процесі обговорення питання негативного впливу травматичного досвіду війни на особистість дітей і підлітків, які проживають на відносно мирній частині території країни, але постійно переживають тривоги та є свідками наслідків ракетних ударів. Формат дискусії дозволив студентам не лише ставити питання, а й висловлювати власні думки, чути думки інших учасників, робити змістовні висновки.

👩‍🏫📊 Студенти цікавились і науковими доробками лекторки з проблем девіантної поведінки. Леся Миколаївна, яка є автором посібника «Профілактика девіантної поведінки підлітків» (2016) і який використовують студенти у процесі вивчення освітнього курсу «Соціальна профілактика девіантної поведінки», розповіла про свої нові наукові розвідки з проблем девіантної поведінки підлітків під час війни.

🤝🌿 Дякуємо п. Вольновій Лесі Миколаївні за змістовну та цікаву лекцію, за творчий підхід та конструктивну співпрацю до роботи зі студентами. Бажаємо здоров’я та творчої наснаги до наукової роботи, сподіваємося на подальшу співпрацю!❤️

🌟Викладачі курсу:
Мартіросян Леся Анатоліївна, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи;
Перга Анастасія Анатоліївна, асистент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи