Гостьова онлайн-лекція «Акмеологічна модель сучасного вчителя. Професійний стандарт за професіями»

20.02.2022 | 21:35

18 лютого 2022 року для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП 013 Початкова освіта Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка в рамках викладання навчальної дисципліни «Організація та управління в початковій школі: правові аспекти управління» відбулася гостьова онлайн-лекція «Акмеологічна модель сучасного вчителя. Професійний стандарт за професіями».

Онлайн-лекцію проводили лектори:

– гостьовий лектор – Мачинська Наталія Ігорівна, завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор педагогічних наук, професор;

– лектор, який викладає навчальну дисципліну «Організація та управління в початковій школі: правові аспекти управління», – Мієр Тетяна Іванівна, професор кафедри початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор.

Онлайн-лекція передбачала обговорення питань, які стосувалися:

– розгляду акмеології  – науки про якість людини та якість життя («акме» – вершина досягнень особистості; «мікро-акме» – елемент професійного становлення майбутніх фахівців в умовах ЗВО), акмеологічного підходу (прагнення до вершин) та провідні напрями моделі професійної діяльності сучасного вчителя;

– формування мотиваційної готовності до професійного зростання упродовж життя у майбутніх фахівців освіти (готовність до професійного зростання – складне, системне особистісно-професійне явище, що характеризується відповідним рівнем розвитку професійних компетентностей; структура готовності та критерії її сформованості);

– розроблення власної моделі професійної діяльності: компоненти, підходи, критерії сформованості (модель та моделювання – необхідні складові освітнього процесу ЗВО); модель об’єкта – це новий об’єкт, який відображає властивості об’єкта, суттєві для даного дослідження;

– складання характеристики професійної діяльності сучасного вчителя з використанням даних нормативного документа «Професійний стандарт за професіями «Вчитель  початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)», який затверджено наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) (від 23.12.2020 року, № 2736);

– аналіз трудових функцій  сучасного вчителя з акцентом на: 1) групах трудових дій; 2) складниках професійних компетентностей (знаннях, уміннях та навичках); 3) трудових діях відповідно до кваліфікаційних категорій (спеціаліст, спеціаліст ІІ категорії, спеціаліст І категорії, спеціаліст вищої категорії); 4) використанні даних нормативного документа для планування професійного розвитку вчителів, розроблення «рамки професійного розвитку вчителя», комплексного оцінювання професійних компетентностей учителів під час процедур атестації та сертифікації.

Організаційною формою проведення онлайн-лекції було обрано полілог. Студенти активно долучалися до обговорення порушених питань, оперуючи даними нормативного документу «Професійний стандарт за професіями» та висловлюючи власні міркування.

Дякуємо Мачинській Наталії Ігорівні, завідувачу кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, доктору педагогічних наук, професору, за змістовне, різнобічне, актуальне та високо професійне розкриття змісту лекції.

Професор: Мієр Тетяна Іванівна,

Київський університет імені Бориса Грінченка.