Гостьова онлайн-лекція «Забезпечення якості освіти в контексті нормативно-правового регулювання» професора Ольги Біляковської

16.03.2023 | 08:12

11 березня 2023 року для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП 013 Початкова освіта Факультету педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка в рамках викладання навчальної дисципліни «Організація та управління в початковій школі: правові аспекти управління» (лектор Мієр Тетяна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор) відбулася гостьова онлайн-лекція «Забезпечення якості освіти в контексті нормативно-правового регулювання», яку провела доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої̈ школи Львівського національного університету імені Івана Франка Ольга Біляковська.

Онлайн-лекцією було передбачено обговорення питань, які стосувалися:

– феномену «якість освіти»;

– нормативно-правового регулювання зовнішнього забезпечення якості освіти;

– внутрішньої системи забезпечення якості у закладах загальної середньої освіти та її нормативно-правового регулювання;

– аналізу законодавчої бази діяльності закладів освіти та якісного надання освітніх послуг (Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту»);

– постійного удосконалення власної обізнаності з чинним нормативно-правовим підґрунтям для якісного здійснення професійної педагогічної діяльності.

Організаційною формою проведення онлайн-лекції було обрано полілог. Студенти активно долучалися до обговорення порушених питань, висловлювали власні міркування, ставили запитання.