Графік ліквідації академзаборгованості студентами І-У курсів денної форми по формі “2”

17.01.2020 | 18:20

                                                                                                                                                                    ГРАФІК

ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ СТУДЕНТАМИ   ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ФАКУЛЬТЕТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ  ОСВІТИ 

ПО  ФОРМІ “2” (27.01.-2.02.2020 р.)

Дисципліна/курс Викладач /викладачі Дата, година, аудиторія
Іноземна мова

І курс

Асист. Рутар А.І. 27.01.2020 о10:00

ауд. 58

вул. Туган-Барановського, 7, 

Історія України,

І курс

Доц.Целуйко О.П.

Доц.Ільків-Свидницький М.М., Доц.Дух О.З.

28.01.2020 о 9:30

вул. Туган-Барановського, 7, ауд.58

 

Математика з методикою навчання математики в початковій школі,

І курс, спеціальність Початкова освіта

Доц.Василенко І.Я. 29.01.2020 о 10.00,

вул. Туган-Барановського, 7, ауд. 37

Основи соціалізації особистості, І курс, спеціальність  «Соціальна робота» Доц.Фалинська З.З. 27.01.2020 о 13.00 год.

каф. спеціальної освіти та соціальної роботи

Вступ до спеціальності, І курс, спеціальність  «Соціальна робота» Доц. Кальченко  Л.В.

Доц. Корнят В.С.

 

27.01.2020 о 12 – 13.00 год.

каф. спеціальної освіти та соціальної роботи 

Дошкільна педагогіка, ІІ курс, спеціальність  Дошкільна освіта   Доц.Лозинська С.В. 28.01.2020 о 10:00 

вул.Туган-Барановського, 52 ауд. 

Історія української культури, ІІ курс

 

Доц.Фльорко Л.Я. 31.01.2020 о 12:00

вул.Університетська, 1 Головний корпус ЛНУ

357 ауд. Кафедра теорії та історії культури

Основи науково-педагогічних досліджень, ІІ курс

 

Доц.Ковальчук Л.О. 28.01.2020 о 15.05 год.

Вул. Туган-Барановського, 7,52 ауд.

Основи логопедії, ІІ курс, спеціальність Спеціальна освіта Асист.Бущак О.О. 28.01.2020 о 12.00 год.

каф. спеціальної освіти та соціальної роботи

Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень, ІІІ курс, спеціальність  Дошкільна освіта  Асист.Гарасимів Я.Ю. 30.10.2020

o 12.00  ауд.46

 Вул. Туган-Барановського, 7

Дошкільна лінгводидактика, ІІІ курс, спеціальність Дошкільна освіта Асист.Табака О.М. 29.01.2020 р. о 13.00

 вул.Антоновича , ауд.6

Дисципліни вільного вибору студента, ІІІ курс  

 

Бойко І.М. 30.01.2020 о 12:00

вул.Університетська, 1

357 ауд. Кафедра теорії та історії культури

Менеджмент соціальної роботи, ІІІ курс, спеціальність  Соціальна робота Доц.Фалинська З.З. 27.01.2020 о 13.00 год.

каф. спеціальної освіти та соціальної роботи

Українська мова (за професійним спрямуванням), ІІІ курс, спеціальність Спеціальна освіта Асист.Кобилецька Л.В. 27.01.2020 о 13. 00 год.

каф. початкової та дошкільної освіти

Основи міжкультурної комунікації (англійською мовою), ІУ курс, спеціальність Початкова освіта Доц. Деркач Ю.Я. 31.01.2020, о 14.00  ауд.45

вул.Туган-Барановського, 7

Фізична культура з методикою навчання, ІУ курс, спеціальність  Початкова освіта    Аист.Породько М.І. 27.01.2020

о 12.00 , ауд.57

вул.Туган-Барановського, 7

Методика навчання інформатики, ІУ курс спеціальність Початкова освіта

 

К.п.н., асист. Сірант Н.П. 28.01.20 о 12.00,, ауд.37 

вул.Туган-Барановського, 7

Політологія, ІУ курс, спеціальність Соціальна робота    

 

Доц.Шипунов Г.В. 30.01.2020 о 14:00

вул.Університетська, 1  

204 ауд. Кафедра теорії та історії політичних наук

Психодіагностика у соціальній сфері, ІК курс, спеціальність  Соціальна робота Доц. Корнят В.С. 27.01.2020 о 12 – 13.00 год.

каф. спеціальної освіти та соціальної роботи

                        Декан факультету  педагогічної освіти                                   доц. Герцюк Д.Д.