І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності Спеціальна освіта (за нозологіями)

11.01.2024 | 12:13

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ!

 

Запрошуємо здобувачі освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів прийняти участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності Спеціальна освіта (за нозологіями), який відбудеться 24 січня 2024 року.

Прийом матеріалів і заявок надсилати до 20 січня 2024 року на електронну пошту maryana.porodko@lnu.edu.ua

У одному файлі надсилається:

  • Заявка на участь в конкурсі — назва файлу «Прізвище учасника заявка»

Пр. «Стапанов І.О.» (додаток 1);

  • Наукова робота, назва файлу Пр. «Конкурс Стапанов І.О.» оформлена відповідно до вимог;

Тема листа «Наукова робота Прізвище учасника».

Наукові керівників несуть відповідальність за дотримання академічної доброчесності у наукових роботах здобувачів!

Автори можуть подавати матеріали одноосібно або у співавторстві.

Автори несуть повну відповідальність за подані матеріали!

Вимоги до написання наукової роботи розміщено у положенні про всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0620-17#n15

У разі невідповідності надісланих матеріалів вимогам комісія залишає за собою право не розглядати їх.

Примітка:

  • відповідальність за зміст, технічні помилки, грамотність та достовірність інформації — за авторами роботи;
  • комісія не бере відповідальності за несвоєчасне надходження та неотримання наукової роботи внаслідок надання учасником неправильних даних.

Додаток 1

Заявка на участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності Спеціальна освіта (за нозологіями), який відбудеться 2 лютого 2023 року.

Прізвище:
Ім`я:По батькові:

Науковий керівник:

Телефон учасника:

E-mail учасника:

Тема наукової роботи: