II Всеукраїнська науково-практична конференція “Інноваційні підходи в освіті дітей з особливими освітніми портребами”

20.05.2018 | 19:11

17–18 травня 2018 року на базі факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка спільно з факультетом корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів», ГО «Справа Кольпінга В Україні», ВГО «Інститут соціальної політики» відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні підходи в освіті дітей із особливими освітніми потребами»,

Понад 250 науковців і практиків з різних куточків України – Києва, Запоріжжя, Одеси, Житомира, Донецька, Кропивницького, Івано-Франківська, Сум, Тернополя, Дніпра, Харкова, Хмельницького, Полтави, Мелітополя  зібралися з метою обговорити досягнення та перспективи в організації освіти дітей з особливими потребами.

Відкрив конференцію директор Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, віце-президент ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів»,  член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних  наук, професор  Андрій Шевцов, який передав вітання учасникам наукової конференції    від міністра освіти і науки України Лілії Гриневич із побажаннями плідної праці і добрих результатів.   Андрій Гарієвич   у вступному слові  вказав на важливості проведення такого заходу і відзначив  особливість місця його  проведення – міста Львова з його  привабливою  багатовіковою історією і Львівського  університету як одного із  найпотужніших  освітньо-наукових центрів України.  На його переконання,   у Франковому   університеті за останні роки  досягнуто  вагомих успіхів  у підготовці фахівців  для сфери спеціальної освіти,  тут  отримали наукове обґрунтування і практичне впровадження  новітні методики роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, добре налагоджена робота  кафедри  корекційної педагогіки та інклюзії  факультету педагогічної  освіти з громадським сектором.

Начальник управління дошкільної, загальної середньої, професійної освіти, соціального захисту, позашкільної та виховної роботи, координації діяльності вищих навчальних закладів і науки департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації Галина Яворовська  у своєму вітальному  слові  відзначила, що у питанні   розвитку інклюзивного навчання    місто  Львів і Львівська область  зробила помітні  кроки вперед, навела приклади успішної праці  у цьому напрямку окремих   навчальних закладів й установ.

У зверненні  до учасників заходу    проректор Львівського національного університету імені Івана Франка, професор Ярослав Гарасим  відзначив  актуальність  наукового  зібрання,  яке  об’єднало  науковців і практиків  з усієї України. Він наголосив на  необхідності і надалі активно  розвивати    систему роботи з дітьми  із особливими освітніми потребами, сміливо впроваджувати інноваційні підходи,   вдосконалювати  зміст професійної підготовки  фахівців спеціальної освіти. Ярослав Іванович, зокрема, зауважив,   що  увага й  усебічна допомога особам  з інвалідністю  – це  глибока  своїми коренями гуманістична освітньо-виховна традиція в Україні  і  на сучасному етапі  відношення до осіб з особливими потребами   є  мірилом  духовно-моральних цінностей суспільства.

Декан факультету педагогічної  освіти  Дмитро Герцюк  у своєму вітальному слові подякував  чисельній аудиторії за  увагу до  проблематики  конференції і   відзначив,   що  факультет  педагогічної освіти Львівського  університету,   як один із організаторів цього заходу,  упродовж останніх років активно працює  у ділянці спеціальної освіти.  До основних здобутків декан, зокрема,  відніс перший випуск   бакалаврів  корекційної педагогіки, які  у навчальних закладах різних типів розпочали  свою практичну діяльність, започаткування магістратури, реалізацію широкого  спектру наукових досліджень, в тому числі тем, що фінансуються за рахунок державного бюджету,  участь  у виконанні  міжнародного  проекту   «Удосконалення підготовки викладача для прикладного навчання в галузі професійної освіти в рамках   програми Еразмус+ тощо.

Учасників конференції привітав  також член Правління ГО «Справа Кольпінга в Україні», професор кафедри корекційної педагогіки та інклюзії ЛНУ імені І. Франка Ігор Островський. Він, зокрема, підкреслив, що процес деінституалізації та впровадження інклюзивної освіти дітей з особливими потребами в Україні є наслідком діяльності  і  цілої низки громадських організацій. Їхнє широке залучення   до  напрацювання  нормативно-правової  бази,  проведення тренінгів, семінарів, круглих столів, науково-практичних конференцій   суттєво активізують процеси формування  інклюзивного середовища  в освіті   загалом.

На пленарному засіданні провідні фахівці в галузі освіти дітей з особливими потребами зупинилися на важливих та ключових аспектах інклюзивної освіти.

Так,  А. Г. Шевцов у своєму виступі зупинився на структурі  психологічного механізму соціальної адаптації молоді з обмеженнями життєдіяльності; Д. І. Шульженко, доктор психологічних наук, професор кафедри психокорекційної педагогіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова проаналізувала психологічні умови оптимізації інклюзивних процесів в Україні; І. В. Мартиненко, доктор психологічних наук, доцент кафедри логопедії Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, виконавчий директор ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів» у своєму виступі наголосила на важливості подолання комунікативної дезадаптації як умови ефективної соціалізації дитини з мовленнєвими порушеннями;  професор І. П. Островський  привернув  увагу присутніх на важливості підготовки нового типу  фахівців до якісного  психолого-педагогічного супроводу  особи  під час інклюзивного навчання в закладах професійної освіти.

Продовження конференції відбулося на секційних засіданнях, на яких науковці та практики обговорювали актуальні проблеми ортопедагогіки та реабілітології, організації навчання дітей з особливими освітніми потребами, логопедичні технології та проблеми підготовки  фахівців для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами тощо.

Конференція вирізнялася  не лише глибоким та змістовим теоретичним наповненням, а й своїм прикладним значенням. Свідченням цього є велика кількість майстер-класів (в загальній кількості 21), на яких присутні познайомилися з найновішими практиками, які застосовують у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.

У ході конференції відбулося підведення  підсумків і нагородження переможців   конкурсу студентських науково-методичних робіт, що відбувся під патронатом  Української асоціації корекційних педагогів.

Учасники відзначили високий рівень організації наукової конференції, її практичну спрямованість, тісний взаємозв’язок з науковими досягненнями та висловили сподівання на подальші плідні зустрічі.

Дмитро  Герцюк,  Віра Корнят

Фото  Ігора Бущака

 

1