ІV-а студентська науково-практична конференція

12.02.2019 | 12:23

ІV-а студентська науково-практична конференція

 «Сучасні погляди та актуальні проблеми педагогічної освіти»

28 березня 2019 р.

Основні тематичні напрями роботи конференції:

Актуальні проблеми:

  • дошкільної та початкової освіти;
  • спеціальної освіти;
  • соціально-педагогічної діяльності;
  • педагогіки вищої школи;
  • методики навчання іноземної мови в закладі дошкільної освіти та початковій школі;
  • організація інклюзивного освітнього середовища тощо.

Робоча мова конференції: українська.

 

Матеріали конференції будуть надруковані у збірнику тез доповідей «Сучасні погляди та актуальні проблеми педагогічної освіти. Матеріали ІV-ої студентської науково-практичної конференції».

Випуск збірника тез доповідей передбачається до 25 травня 2019 року.

Інформаційний лист