Кафедра спеціальної освіти Секційне засідання Звітної наукової конференції.

09.02.2023 | 10:18

Важливим етапом наукового життя Львівського національного університету імені Івана Франка є Звітна наукова конференція за 2022 рік. В рамках конференції 7-8 лютого 2023 року діяла секція педагогічних наук та підсекція спеціальної освіти. Учасники наукового заходу розглянули ряд актуальних наукових проблем що стосуються царини спеціальної освіти. Секційні засідання відбулися відповідно до умов і реалій воєнного стану. Доповіді учасників супроводжувались активним обговоренням, пошуком нових шляхів наукового пізнання.

Гострій проблемі перебування українських біженців в країнах Європи , створення мережі ресурсних інклюзивних центрів для освіти дітей українських біженців був присвячений розгорнутий аналіз, здійснений проф. К.Островською, проф. І.Островським. Тему проблем українських біженців продовжила проф. О.Ферт у доповіді «Поведінкові порушення асоційовані з психологічною травмою у дітей біженців. Супровід родини в інклюзивному освітньому процесі». Сучасні методи слухопротезування, реабілітації та розвитку дітей з порушеннями слуху були висвітлені проф. В.Шевченком. Психолого-логопедична підтримка дітей молодшого шкільного віку з дислалією після травматичних переживань війни розглянута доц. Л.Сікорською.

У своїх повідомленнях учасники конференції торкнулися тематики особливостей корекції психомоторики дітей з розладами аутистичного спектра в інклюзивному освітньому процесі (доц. М. Породько ), технологій розвитку комунікативних компетенцій осіб з порушенням мовлення ( доц. Б.Андрейко).

Питанням наукового забезпечення діяльності у сфері спеціальної освіти були присвячені доповіді щодо етнолінгвістичних аспектів психотерапевтичної практики (доц. В.Сулятицький ), сучасних терапевтичних підходів в роботі з травмою та стресом в дітей з особливими потребами (асист. О.Саламон), недирективної психотерапії як засобу подолання страхів у дітей із порушеннями розвитку (доц. Р.Призванська), нейропсихологічних основ набуття і закріплення навичок самообслуговування у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з аутизмом (доц. Л.Дробіт)

Питанню розвитку мовленнєвих здібностей були присвяченні доповіді доц..Х.Сайко «Особливості соціально-психологічної адаптації молоді із порушенням мовлення», доц. М. Породько «Психофізіологічні механізми мовленнєвої діяльності в онтогенезі», асист. О.Бущак «Особливості корекційної роботи при системних порушеннях мовлення».

Також було озвучені і розглянуті результати наукової діяльності працівників кафедри спеціальної освіти щодо роль ігрової діяльності у корекційно-виховній роботі з дітьми старшого дошкільного віку з розладами аутистичного спектру, професійної діяльності вчителя-логопеда в мультидисциплінарній роботі з дітьми з порушенням мовлення в умовах інклюзивного навчання (доц. З.Фалинська), еколого-генетичних чинників розвитку спадкової патології (доц. С.Матвієнко), специфіки роботи асистента вчителя з дітьми із розлами аутистичного спектру в інклюзивному просторі (асист. Р.Горбіль).

Не обійшли учасники конференції питання національної педагогіки та психології, які були розглянуті у доповідях щодо формування національної ідентичності та міжкультурної толерантності у студентів як перспективи інтеграції українського суспільства у європейський простір (доц. Н.Семенів), етнічного статусу осіб з особливими потребами в контексті національної безпеки (доц. Ю.Ковний).

Робота секції педагогічної освіти була проведена на високому професійному рівні, учасники окреслили напрямки подальшої наукової роботи.

Автор: доцент Семенів Н.М.