Прийнято рішення про перейменування кафедр факультету педагогічної освіти

28.11.2018 | 15:47

28 листопада 2018 року Вчена рада Університету одноголосно підтримала пропозицію  Вченої  ради факультету педагогічної освіти  щодо   перейменування  кафедр факультету.  Прийнято відповідно дві ухвали.

Перша.

Про перейменування  кафедри корекційної педагогіки та інклюзії.

Заслухавши та  обговоривши інформацію голови  комісії Вченої ради Університету проф. Гарасима Я.І.  і декана факультету педагогічної освіти  доц. Герцюка Д.Д. про перейменування кафедр факультету педагогічної  освіти, Вчена рада Львівського національного університету імені Івана Франка

у х в а л и л а

  1. З метою відображення змісту підготовки фахівців ОС «Бакалавр» і «Магістр» зі спеціальностей 016 Спеціальна освіта і 231 Соціальна робота, створення умов для  інноваційної освітньої і наукової  діяльності на мультидисциплінарній основі    перейменувати кафедру корекційної педагогіки та інклюзії на кафедру спеціальної освіти та соціальної роботи.
  2. Доручити кафедрі спеціальної освіти та соціальної роботи підготувати ліцензійну справу  із започаткування та провадження  освітньої діяльності  у сфері вищої освіти  з підготовки  фахівців другого  (магістерського) рівня зі спеціальності 231  «Соціальна робота».

Друга.

Про перейменування кафедри загальної  та соціальної педагогіки.

Заслухавши та  обговоривши інформацію голови  комісії Вченої ради Університету проф. Гарасима Я.І., декана факультету педагогічної освіти доц. Герцюка Д.Д.  про перейменування кафедр факультету педагогічної  освіти, Вчена рада Львівського національного університету імені Івана Франка

у х в а л и л а

  1. З метою розширення освітньої і наукової діяльності  в галузі середньої та  вищої освіти, створення умов для відкриття нових спеціальностей та освітніх програм  перейменувати кафедру  загальної  та соціальної педагогіки на кафедру загальної педагогіки та педагогіки  вищої школи.
  2. Кафедрі загальної педагогіки та педагогіки вищої школи забезпечити  підготовку ліцензійних справ  із   започаткування та провадження  освітньої діяльності  у сфері вищої освіти  з підготовки  фахівців другого  (магістерського) рівня і  фахівців  третього (освітньо-наукового) рівня доктор філософії  галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»  зі спеціальності 011  «Освітні,  педагогічні науки».

Нові  назви відкривають  для кафедр факультету  нові академічні та наукові перспективи!!!

Вітаємо колективи кафедр  і  бажаємо  творчих звершень.

Деканат