Запрошуємо на тренінг “Стратегія розробки інформаційних повідомлень” (відкрите заняття Бущака І.М.)

17.04.2024 | 01:18

23 квітня 2024 року відбудеться міні тренінг “Стратегія розробки інформаційних повідомлень”.

Міні тренінг відбуватиметься в рамках вивчення дисципліни «Сучасні інформаційні технології та програмні засоби навчання» студентами четвертого курсу спеціальності «013 Початкова освіта». Міні тренінг відбуватиметься у змішаному форматі та відбуватиметься відео трансляція для студентів заочної форми навчання. Під час міні тренінгу використовуватимуться цифрові пристрої в аудиторії та програмні засоби навчання. Інструктаж щодо використання програм та пристроїв буде проведено на початку міні тренінгу. Наприкінці заходу буде проведено коротке обговорення щодо використання цифрових пристроїв та програм.

Ведучий міні  тренінгу асистент кафедри початкової та дошкільної освіти Бущак І.М.

За бажанням можна принести власні рекламні промоційні матеріали або матеріали інших організацій та отримати якісний та критичний відгук!

Довідка щодо участі онлайн: підключитися до заходу можна

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2Q0MjQ1NTUtNDk3NS00ZTcyLWIwODgtY2I4NDM4YTE4ZGFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22f42e7b73-4cdd-4bd7-ac70-b63731dc74dd%22%7d

Довідка щодо участі в аудиторному форматі: Якщо Ви плануєте взяти участь у міні-тренінгу в аудиторії бажано зареєструватися для планування зручного та комфортного проведення заходу.

Коротка інформація:

Мета міні-тренінгу: сформувати навички зі створення інформаційного повідомлення та інформаційного продукту на його базі.

Після завершення міні тренінгу учасники:

  • володітимуть інструментами складання інформаційного повідомлення;
  • будуть усвідомлювати необхідність використання інформаційного повідомлення у своїй роботі.

Програма міні тренінгу “Стратегія розробки інформаційних повідомлень” розроблена для детального ознайомлення з процесом створення та поширення інформаційних матеріалів. Учасники міні тренінгу дізнаються як представляти унікальні пропозиції, а також визначатимуть цільові аудиторії, щоб зрозуміти, хто може бути зацікавлений у їхніх продуктах чи послугах. Особлива увага надається аналізу цінностей цих аудиторій, що допомагає формулювати ефективний заклик до дії.

У програмі оглянемо конкурентне середовище, обговоримо винагороди, які можуть отримати аудиторії, а також переваги та характеристики продуктів, що підтримують заклик до дії. Важливим елементом буде вивчення схеми складання інформаційних повідомлень і як ефективно “упакувати” ці повідомлення для максимальної залученості аудиторії.

Тренінг для всіх, хто шукає оптимальний шлях до своїх клієнтів

 

Час проведення тренінгу: 23 квітня 2024 року, 12.00-14.30

Місце проведення: авдиторія 108, корпус Факультету педагогічної освіти, Львівського національного університету імені Івана Франка, вул.Туган Барановського 7, Львів