ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми формування здорового способу життя молоді»

18.05.2022 | 19:07

ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція

«Проблеми формування здорового способу життя молоді»

 

12-14 травня на кафедрі фізичного виховання та спорту  відбулася ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми формування здорового способу життя молоді», яка зібрала студентів, магістрантів, аспірантів та їхніх наукових керівників до наукового обговорення актуальних проблем рухової активності та мотивації здоров’язбереження молоді.

Напрями, за якими студенти презентували свої доповіді, стосувалися: історичних, соціологічних та психологічних основ фізичного виховання та спорту; науково-методичних підходів до викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання» в освітніх закладах України; оздоровчої та лікувальної фізичної культури, рекреації та реабілітації.

Доповідачами конференції були студенти Франкового університету, а також гості з вишів Львівщини та України. Окремі теми викликали жваве обговорення та обмін думками.

За матеріалами конференції сформовано електронний збірник наукових праць, який буде розміщено на сторінці кафедри фізичного виховання та спорту факультету педагогічної освіти.