ХXІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми освіти в Україні»

03.11.2023 | 20:59

Запрошуємо студентів, магістрантів, молодих вчених взяти участь у роботі

ХXІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції  

«Актуальні проблеми освіти в Україні», 

яка відбудеться

27 листопада 2023 р. 

на кафедрі загальної педагогіки та педагогіки вищої школи (факультет педагогічної освіти)  

Львівського національного університету імені І. Франка 

 Мета конференції: залучення студентів до обговорення актуальних питань реформування української освіти, проблем навчання і виховання учнівської та студентської молоді, підготовки педагогічних кадрів тощо.

Тематичні напрямки конференції: 

 • зарубіжний досвід реформування середньої і вищої школи: актуальність, перспективи застосування в Україні;
 • актуальність ідей видатних зарубіжних та вітчизняних педагогів для сучасної теорії і практики навчання, освіти і виховання;
 • сучасні технології, моделі організації навчання й виховання учнів та студентів;
 • досвід, проблеми та перспективи розвитку студентського самоврядування, формування демократичного навчального середовища;
 • ціннісні орієнтації сучасної учнівської та студентської молоді, дослідження, аналіз шляхів формування;
 • здобувачі освіти з особливими потребами: особливості навчання й виховання; стан і перспективи розвитку інклюзивної освіти за кордоном і в Україні;
 • культура взаємодії педагога з учнями (студентами) в середніх і вищих навчальних закладах;
 • специфіка педагогічної діяльності, педагогічна майстерність (учителя) викладача;
 • проблема професійної підготовки сучасних фахівців у системі вищої професійної освіти;
 • особливості адаптації студентів до освітнього процесу у вищій школі;
 • виховання особистості молодої людини в сім’ї та родині: проблеми, особливості, форми, методи.
 • формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді.