Колективна монографія «Динаміка освітніх процесів та підготовка майбутніх фахівців у системі вищої освіти: відповідь на сучасні суспільні запити»

29.10.2020 | 22:25

Вийшла друком колективна монографія «Динаміка освітніх процесів та підготовка майбутніх фахівців у системі вищої освіти: відповідь на сучасні суспільні запити». Видання представляє узагальнені результати досліджень викладачів кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, присвячених аналізу світового досвіду організації сучасного простору вищої освіти та питанню професійної підготовки майбутніх фахівців, що здатні бути ефективними в сучасних суспільних реаліях.

Монографію підготовлено за результатами науково-дослідної тематики кафедри загальної та соціальної педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка, а саме роботи в рамках наукових тем, що виконувалися протягом 2013-2017 років: «Професійна і соціально-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у системі вищої освіти України: історико-педагогічні аспекти, дидактичні підходи, інноваційні технології» (наук. керівник доц. Герцюк Д. Д.) та «Динаміка сучасних освітніх процесів в Україні та за кордоном: порівняльний аналіз» (наук. керівник доц. Заячук Ю. Д.). Ці теми стали розділами монографії.

Бібліографічні дані: Динаміка освітніх процесів та підготовка майбутніх фахівців у системі вищої освіти: відповідь на сучасні суспільні запити : колективна монографія / Ю. Д. Заячук, О. В. Караманов, В. С. Федина-Дармохвал та ін. ; за заг. ред. Д. Д. Герцюка та Ю. Д. Заячук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 250 с.

Колектив авторів: Заячук Ю. Д., Долінська Н. В., Клонцак О. І., П’ятакова Г. П., Калагурка Х. І., Равчина Т. В., Федина-Дармохвал В. С., Михайлишин Р. Р., Караманов О. В., Лозинська Н. Б.

Рецензенти: Локшина О. І., д-р пед. наук, проф., член-кореспондент НАПН України (Інститут педагогіки НАПН України); Слюсаренко Н. В., д-р пед. наук, проф. (Херсонський державний університет); Боднар О. С., д-р пед. наук, доц. (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка).

Щиро дякуємо усій команді та бажаємо нових здобутків!