Конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності Спеціальна освіта

04.01.2023 | 19:19

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ!
Запрошуємо здобувачі освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів прийняти участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності Спеціальна освіта (за нозологіями), який відбудеться 2 лютого 2023 року.

Прийом матеріалів і заявок надсилати до 29 січня 2023 року на електронну пошту maryana.porodko@lnu.edu.ua
У одному файлі надсилається:
• Заявка на участь в конкурсі — назва файлу «Прізвище учасника заявка»
Пр. «Стапанов І.О.» (додаток 1);
• Наукова робота, назва файлу Пр. «Конкурс Стапанов І.О.» оформлена відповідно до вимог;
Тема листа «Наукова робота Прізвище учасника».
Наукові керівників несуть відповідальність за дотримання академічної доброчесності у наукових роботах здобувачів!
Автори можуть подавати матеріали одноосібно або у співавторстві.
Автори несуть повну відповідальність за подані матеріали!
Вимоги до написання наукової роботи розміщено у положенні про всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0620-17#n15
У разі невідповідності надісланих матеріалів вимогам комісія залишає за собою право не розглядати їх.
Примітка:
• відповідальність за зміст, технічні помилки, грамотність та достовірність інформації — за авторами роботи;
• комісія не бере відповідальності за несвоєчасне надходження та неотримання наукової роботи внаслідок надання учасником неправильних даних.
Додаток 1
Заявка
на участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності Спеціальна освіта (за нозологіями), який відбудеться 2 лютого 2023 року.
Прізвище:
Ім`я:
По батькові:
Науковий керівник:
Телефон учасника:
E-mail учасника:
Тема наукової роботи: